0
ลด 10%
การเขียนโปรแกรมด้วยภาษา C
เรียนรู้การเขียนโปรแกรมตั้งแต่เริ่มค้นจนถึงระดับจัดการแฟ้มข้อมูล มีตัวอย่างมากมายเพื่อเสริมกระบวนการคิดและฝึกทักษะการเขียนโปรแกรม สาธิตการติดตั้งใช้งานภาษา C ด้วย MS-Visual Studio Express 2015
หนังสือ197.10 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือ "การเขียนโปรแกรมด้วยภาษา C" ฉบับปรับปรุงเพิ่มเติมเล่มนี้ ได้รับการเขียนและเรียบเรียงขึ้นมาสำหรับนักศึกษาเพื่อนำไปใช้ประกอบการเรียนในวิชาการเขียนโปรแกรมเบื้องต้น ซึ่งปัจจุบัน สถาบันการศึกษาหลายแห่งยังคงคัดเลือกภาษา C เป็นภาษาพื้นฐานในการฝึกเขียนโปรแกรมให้แก่บรรดานักศึกษา เนื่องจากเป็นภาษาที่มีโครงสร้างดี เหมาะสมกับผู้เริ่มต้น และยังทำให้ผู้ศึกษาได้เข้าใจถึงเทคนิคการโปรแกรมเชิงโครงสร้าง (Structured Procedural Programming Techniques) ซึ่งถือเป็นพื้นฐานสำคัญของการเขียนโปรแกรมระดับเบื้องต้นเป็นอย่างดี   อีกทั้งหากมีความรู้ภาษา C เป็นทุนเดิมอยู่แล้ว จะนำไปสู่การเรียนรู้ภาษาอื่นๆ ได้อีกมากมาย เช่น C++, C#, Java และ PHP เนื่องจากภาษาเหล่านี้ล้วนตั้งอยู่บนรากฐานของภาษา C ทั้งสิ้น

    ภายในหนังสือเล่มนี้ได้รับการออกแบบเนื้อหาให้เหมาะสมกับผู้เริ่มต้นเขียนโปรแกรม ผ่านการศึกษาจากตัวอย่างโปรแกรม ด้วยการเรียนรู้เทคนิคการเขียนโปรแกรมแบบทีละขั้น และค่อยๆ เพิ่มความเข้มข้นของเนื้อหามากขึ้น จนกระทั่งไต่ระดับความรู้ถึงขั้นการจัดการแฟ้มข้อมูล ซึ่งสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับงานจริงได้อย่างหลากหลาย อย่างไรก็ตาม ผู้เขียนขอเป็นกำลังใจแก่ผู้ศึกษา เพราะตระหนักดีว่า กว่าจะเขียนโปรแกรมได้นั้น เป็นสิ่งที่ไม่ง่ายเลยสำหรับใครบางคน ดังนั้น ความมุ่งมั่น อดทน และฝึกฝนอย่างสม่ำเสมอ จึงเป็นหนทางเดียวเท่านั้นที่จะพาให้ท่านสามารถเขียนโปรแกรมได้ และเขียนโปรแกรมเป็นในที่สุด

สารบัญ

บทที่ 1 พื้นฐานภาษา C และการติดตั้งใช้งาน (The Basic of C and Installation Guide)
บทที่ 2 ตัวแปร ชนิดข้อมูล และตัวดำเนินการ (Variables, Data Types and Operator)
บทที่ 3 การรับและแสดงผลข้อมูล (Data Input and Output)
บทที่ 4 คำสั่งควบคุม (Control-Flow Statement)
บทที่ 5 ฟังก์ชันและพรีโปรเซสเซอร์ (Functions and The C Preprocessor)
บทที่ 6 พอยน์เตอร์และอาร์เรย์ (Pointers and Arrays)
บทที่ 7 การจัดการข้อความสตริง (Manipulating Strings)
บทที่ 8 ข้อมูลโครงสร้าง (Structuring Data)
บทที่ 9 การจัดการแฟ้มข้อมูลในภาษา C (File Handling in C Language)

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786160827404 (ปกอ่อน) 424 หน้า
ขนาด: 192 x 245 x 18 มม.
น้ำหนัก: 710 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น, บมจ.
เดือนปีที่พิมพ์: 10/2016
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน