0
การเขียนโปรแกรมด้วย JAVA
ครบถ้วนสำหรับผู้เริ่มต้น เน้นตัวอย่างประกอบการเรียนรู้ รู้จักภาษา JAVA และโครงสร้างของภาษา คำสั่งควบคุมในการเลือกทำและทำซ้ำ เมธอด อาร์เรย์และสตริง คลาสและการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุเบื้องต้น ฯลฯ
หนังสือ170.05 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    "ภาษาจาวา" เป็นภาษาที่ออกแบบมาเพื่อการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุโดยเฉพาะ หนังสือ "การเขียนโปรแกรมด้วย JAVA" เล่มนี้ จะแนะนำการเขียนโปรแกรมภาษาจาวาตั้งแต่เริ่มต้น อธิบายการสร้างคลาส พร้อมโจทย์ปัญหาด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ และมีแบบฝึกหัดทบทวนท้ายบท โดยเน้นตัวอย่างที่เข้าใจง่ายสามารถนำไปใช้งานได้จริง และการเขียนโปรแกรมประมวลผลด้านคณิตศาสตร์ ซึ่งเป็นพื้นฐานในการเขียนโปรแกรมประมวลผลขั้นสูงต่อไป

สารบัญ

Chapter 1 ภาษาคอมพิวเตอร์ และการพัฒนาโปรแกรม
Chapter 2 พื้นฐานภาษาจาวา
Chapter 3 คำสั่งควบคุมโปรแกรม
Chapter 4 เมธอด (Methods)
Chapter 5 ข้อมูลชนิดอาร์เรย์และสตริง
Chapter 6 คลาสและการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุเบื้องต้น
Chapter 7 การเขียนโปรแกรม โดยใช้ NetBeans

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786162627002 (ปกอ่อน) 280 หน้า
ขนาด: 145 x 210 x 15 มม.
น้ำหนัก: 375 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ซิมพลิฟาย, สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: 2021
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน