0
การเขียนโปรแกรมด้วย Python GUI+Network+Database+Web
เรียนรู้การเขียนโปรแกรมภาษา Python เพื่อก้าวสู่นักพัฒนาโปรแกรมมืออาชีพ อธิบายโครงสร้างภาษา ตัวแปร ชนิดข้อมูล ตัวดำเนินการ กำหนดเงื่อนไข และการทำซ้ำ ฟังก์ชัน การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ ทำงานกับไฟล์ ฯลฯ
หนังสือ189.05 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    คู่มือเล่มนี้ จัดทำขึ้นสำหรับผู้ที่เริ่มต้นศึกษาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ให้สามารถเข้าใจโครงสร้างภาษา Python ไวยากรณ์ การเขียนโปรแกรมเชิงโครงสร้าง ไปจนถึงการสร้างฟังก์ชันที่เป็นโปรแกรมย่อยและสามารถเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ (OOP) ที่ซับซ้อนขึ้น, การจัดการไฟล์, การตรวจจับความผิดพลาด, การประยุกต์สร้างโปรแกรม GUI, การทำงานกับฐานข้อมูล SQLite/MySQL และการเขียนโปรแกรมบนเว็บ (CGI Programming) ซึ่งจัดว่าเป็นพื้นฐานการเขียนภาษา Python ที่สามารถนำไปพัฒนาต่อยอดสู่การสร้างเกม และแอพพลิเคชันแบบต่าง ๆ ได้อีกมากมาย

สารบัญ

Chapter 1 ทำความรู้จักกับภาษาไพธอน
Chapter 2 เริ่มต้นเขียนโปรแกรมด้วยภาษาไพธอน
Chapter 3 กำหนดค่าตัวแปรและชนิดข้อมูล
Chapter 4 ตัวดำเนินการ (Operater)
Chapter 5 การเลือกทำโดยกำหนดเงื่อนไข (Decision Making)
Chapter 6 คำสั่งวนรอบทำซ้ำ
Chapter 7 ฟังก์ชัน
Chapter 8 การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ (OOP)
Chapter 9 การใช้งานข้อมูลในไฟล์
Chapter 10 จัดการข้อผิดพลาดในโปรแกรม
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786162626531 (ปกอ่อน) 278 หน้า
ขนาด: 147 x 210 x 15 มม.
น้ำหนัก: 375 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ซิมพลิฟาย, สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: 5/2021
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน