0
ลด 10%
การเขียนโปรแกรมภาษา C ขั้นพื้นฐาน
ครอบคลุมเนื้อหาสำคัญทั้งหมด พร้อมตัวอย่างโค้ดจำนวนมากเขียนโค้ดภาษา C จากเริ่มต้นจนถึงระดับการใช้งานได้จริงอธิบายเป็นขั้นตอน มีภาพประกอบและสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง
หนังสือ247.50 บาท
e-books(PDF) ?227.05 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือเล่มนี้ได้รวบรวมเนื้อหาที่จำเป็นต้องรู้เกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมภาษา C ในขั้นพื้นฐานทั้งหมด ตั้งแต่การเขียนโค้ดภาษา C จากเริ่มต้นจนถึงระดับการใช้งานได้จริง อธิบายเป็นขั้นตอน พร้อมตัวอย่างประกอบเพื่อเสริมความเข้าใจอีกเป็นจำนวนมาก โดยใช้เครื่องมือยอดนิยมอย่าง Visual Studio Code (VS Code) ร่วมกับตัวแปลภาษา MinGW ซึ่งผู้เริ่มต้นศึกษาการเขียนโปรแกรม สามารถเรียนรู้ด้วยตนเอง รวมถึงเป็นแนวทางสำหรับศึกษาเพิ่มเติมจากแหล่งข้อมูลอื่น ๆ ต่อไปได้

สารบัญ

บทที่ 1 การจัดเตรียมเครื่องมือ
บทที่ 2 การเขียนโค้ดภาษา C ในเบื้องต้น
บทที่ 3 ชนิดข้อมูลและตัวแปร
บทที่ 4 สตริง การรับและแสดงผลข้อมูล
บทที่ 5 ตัวเลขและการคำนวณ
บทที่ 6 การเปรียบเทียบและกำหนดเงื่อนไข
บทที่ 7 การทำซ้ำแบบวนรอบ
บทที่ 8 รวมตัวอย่างโค้ดเพิ่มเติม ชุดที่ 1
บทที่ 9 การสร้างและใช้งานฟังก์ชัน
บทที่ 10 อาร์เรย์และสตริง (เพิ่มเติม)
บทที่ 11 การชี้ตำแหน่งด้วยพอยน์เตอร์
บทที่ 12 รวมตัวอย่างโค้ดเพิ่มเติม ชุดที่ 2
บทที่ 13 สตรักเจอร์ ยูเนียน และเอ็นนัม
บทที่ 14 การเขียนและอ่านไฟล์
บทที่ 15 พรีโพรเซสเซอร์และมาโคร
บทที่ 16 รวมตัวอย่างโค้ดเพิ่มเติม ชุดที่ 3

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786160847426 (ปกอ่อน) 392 หน้า
ขนาด: 170 x 240 x 20 มม.
น้ำหนัก: 588 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น, บมจ.
เดือนปีที่พิมพ์: 2023
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน