0
ลด 70%
การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น (ภาษาซี)
หนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติมการเขียนโปรแกรมเบื้องต้น (ภาษาซี) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
หนังสือ29.70 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือเล่มนี้ถูกเรียบเรียงขึ้นเพื่อนำมาใช้กับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ตามตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลางของกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ซึ่งมีเนื้อหาครอบคลุมและตรงตามหลักสูตรของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ โดยในเล่มได้ออกแบบเนื้อหาให้มีความพอเพียงและเหมาะสมกับผู้เริ่มต้นฝึกหัดเขียนโปรแกรม โดยสามารถเรียนรู้และปฏิบัติตามตัวอย่างจริงได้ อีกทั้งยังใช้ภาษาที่สื่อสารแล้วเข้าใจง่าย มีตัวอย่างโปรแกรมพร้อมคำอธิบายครบถ้วน เหมาะสำหรับครู อาจารย์ นักเรียน เพื่อนำไปใช้เป็นหนังสือประกอบการเรียนได้เป็นอย่างดี รวมถึงผู้สนใจทั่วไปที่ต้องการฝึกหัดเขียนโปรแกรมภาษาซีด้วยตัวเอง

สารบัญ

บทที่ 1 การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น
บทที่ 2 การติดตั้งโปรแกรม Turbo C++
บทที่ 3 องค์ประกอบของภาษาซี ตัวแปร และชนิดข้อมูล
บทที่ 4 นิพจน์และตัวดำเนินการ
บทที่ 5 ฟังก์ชั่นการรับและแสดงผล และฟังก์ชั่นทางคณิตศาสตร์
บทที่ 6 คำสั่งควบคุมเงื่อนไข และการทำงานเป็นรอบ
บทที่ 7 อาร์เรย์และฟังก์ชั่นการสตริง
บทที่ 8 การสร้างฟังก์ชั่น และตัวแปรชนิดพอยน์เตอร์
บทที่ 9 ข้อมูลชนิดโครงสร้าง และการจัดการแฟ้มข้อมูล

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786160800209 (ปกอ่อน) 264 หน้า
ขนาด: 172 x 220 x 12 มม.
น้ำหนัก: 376 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น, บมจ.
เดือนปีที่พิมพ์: --/2010
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน