0
ลด 10%
การเขียนโปรแกรมโดยใช้เครื่องมือกราฟิกโหมด (รหัสวิชา 2204-2107)
เรียบเรียงตามจุดประสงค์รายวิชา สมรรถนะรายวิชา และคำอธิบายรายวิชาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2556 ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
หนังสือ81.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    "การเขียนโปรแกรมโดยใช้เครื่องมือกราฟิกโหมด (รหัสวิชา 2204-2107)" เล่มนี้ ถ่ายทอดเนื้อหาที่สำคัญเกี่ยวกับการศึกษาแนวคิดและขั้นตอนการพัฒนาโปรแกรมที่ถูกต้องตามหลักการ เรียนรู้การใช้งานโปรแกรม Visual Studio Express 2012 ด้วยภาษา Visual Basic ซึ่งเป็นภาษาที่ได้รับความนิยมอย่างกว้างขวาง ฝึกฝนทักษะการเขียนโปรแกรมผ่านตัวอย่างในบทเรียน จนกระทั่งสามารถเขียนโปรแกรมได้จริง โดยอธิบายด้วยภาษาที่เข้าใจง่าย เป็นลาดับขั้นตอนจากง่ายไปยาก

สารบัญ

บทที่ 1 พื้นฐานการพัฒนาโปรแกรม
บทที่ 2 การติดตั้งและการใช้งานโปรแกรม Visual Studio Express 2012
บทที่ 3 การออกแบบหน้าจอโดยคอนโทรลพื้นฐาน
บทที่ 4 หลักการเขียนโปรแกรม Visual Basic เบื้องต้น
บทที่ 5 คำสั่งควบคุมการทำงาน โครงสร้างการตัดสินใจ
บทที่ 6 คำสั่งควบคุมการทำงาน การวนซ้ำเพื่อทำงานเป็นรอบ
บทที่ 7 ฟังก์ชัน/คลาสอื่นๆ ที่น่าสนใจ และการตรวจสอบข้อผิดพลาดจากการป้อนข้อมูล
บทที่ 8 อาร์เรย์และโปรแกรมย่อย
บทที่ 9 การประมาวลผลแฟ้มข้อมูล

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786160822621 (ปกอ่อน) 284 หน้า
ขนาด: 170 x 220 x 15 มม.
น้ำหนัก: 450 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น, บมจ.
เดือนปีที่พิมพ์: 10/2015
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน