0
ลด 10%
การเงินธุรกิจ : Business Finance
ตรงตามหลักสูตรของ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
หนังสือ198.00 บาท
e-books(PDF) ?220.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    ให้เนื้อหาที่สำคัญเกี่ยวกับ "การเงินธุรกิจ" เริ่มตั้งแต่ทำความรู้จักกับความรู้เบื้องต้นของการบริหารการเงินทางธุรกิจ บทบาทของผู้บริหารการเงินของธุรกิจ การวิเคราะห์งบการเงิน การบริหารเงินทุนหมุนเวียน การบริหารเงินสดและหลักทรัพย์ตามความต้องการของตลาด การวางแผนทางการเงิน งบกระแสเงินสด การบริหารลูกหนี้ การบริหารเงินสินค้าคงคลัง ปัจจัยดอกเบี้ยเพื่อการตัดสินใจ งบจ่ายลงทุน ค่าของทุน การวิเคราะห์จุดคุ้มทุน ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงปริมาณเงินทุนระยะสั้น เงินทุนระยะปานกลาง และเงินทุนระยะยาว รวมถึงนโยบายเงินปันผล

    นำเสนอในรูปแบบที่เข้าใจง่าย เหมาะสำหรับนักศึกษาระดับ ปวช., ปวส., และปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ รวมทั้งผู้สนใจทางด้านการเงินธุรกิจ โดยมีเนื้อหาครอบคลุมหลักสูตรของคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

สารบัญ

บทที่ 1 บทบาทผู้บริหารทางการเงิน
บทที่ 2 การวิเคราะห์งบการเงิน
บทที่ 3 การบริหารเงินทุนหมุนเวียน
บทที่ 4 การบริหารเงินสดและหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาด
บทที่ 5 การวางแผนทางการเงิน
บทที่ 6 งบกระเเสเงินสด
บทที่ 7 การบริหารลูกหนี้
บทที่ 8 การบริหารสินค้าคงคลัง
บทที่ 9 ปัจจัยดอกเบี้ยเพื่อการตัดสินใจ
บทที่ 10 งบจ่ายลงทุน
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786160810666 (ปกอ่อน) 464 หน้า
ขนาด: 170 x 219 x 22 มม.
น้ำหนัก: 645 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น, บมจ.
เดือนปีที่พิมพ์: 2012
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน