0
ลด 10%
การเงินธุรกิจ : Business Finance
อ่านเข้าใจง่าย เพราะมีเทคนิคการนำเสนอที่เข้าใจได้ง่าย เช่น การใช้ตารางเปรียบเทียบการสร้างแผนภูมิเพื่ออธิบายความหมาย
หนังสือ198.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    เนื้อหาของตำราประกอบด้วย ความรู้เบื้องต้นของการเงินธุรกิจ บทบาทของผู้บริหารการเงิน การวิเคราะห์งบการเงิน การบริหารเงินทุนหมุนเวียน การบริหารเงินสดและหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาด การวางแผนทางการเงิน งบกระแสเงินสด การบริหารลูกหนี้ การบริหารสินค้าคงเหลือ ปัจจัยดอกเบี้ยเพื่อการตัดสินใจ งบจ่ายลงทุน ค่าของทุน การวิเคราะห์จุดคุ้มทุน ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงปริมาณ เงินทุนระยะสั้น เงินทุนระยะปานกลาง เงินทุนระยะยาว และนโยบายเงินปันผล

    โดยมีจุดเด่นคือ อ่านเข้าใจง่าย เพราะมีเทคนิคการนำเสนอที่เข้าใจได้ง่าย เช่น การใช้ตารางเปรียบเทียบ การสร้างแผนภูมิเพื่ออธิบายความหมาย จึงเหมาะสำหรับนักศึกษาระดับ ปวช., ปวส. และปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ รวมทั้งผู้สนใจทางด้านการเงินธุรกิจ โดยมีเนื้อหาครอบคลุมหลักสูตรของคณะกรรมการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

สารบัญ

บทที่ 1 บทบาทผู้บริหารทางการเงิน
บบที่ 2 การวิเคราะห์งบการเงิน
บทที่ 3 การบริหารเงินทุนหมุนเวียน
บทที่ 4 การบริหารเงินสดและหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาด
บทที่ 5 การวางแผนทางการเงิน
บทที่ 6 งบกระเเสเงินสด
บทที่ 7 การบริหารลูกหนี้
บทที่ 8 การบริหารสินค้าคงคลัง
บทที่ 9 ปัจจัยดอกเบี้ยเพื่อการตัดสินใจ
บทที่ 10 งบจ่ายลงทุน
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786160812783 (ปกอ่อน) 464 หน้า
ขนาด: 170 x 220 x 21 มม.
น้ำหนัก: 645 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น, บมจ.
เดือนปีที่พิมพ์: 2013
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน