0
การเดินทางของพระพุทธเจ้าหลังตรัสรู้
ตามรอยพุทธกิจ 45 พรรษา มหาบุรุษของโลก ที่เกิดขึ้นกว่า 2,600 ปีมาแล้ว เจาะลึกประวัติศาสตร์ครั้งพุทธกาล บุคคลสำคัญ เหตุการณ์สำคัญ และสถานที่สำคัญ ช่วง 45 พรรษาของพระพุทธเจ้า
ผู้เขียน ศรัณยู นกแก้ว
หนังสือ232.75 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    ในสมัยพุทธกาล นับแต่ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า พระองค์ได้เสด็จไปเผยแผ่พุทธศาสนาแก่พุทธสาวกยังสถานที่สำคัญในอินเดีย รวมทั้งสังเวชนียสถานต่าง ๆ และพุทธสถานสำคัญที่ยังคงทิ้งร่องรอยทางประวัติศาสตร์ให้เห็นว่าเป็นเรื่องจริงที่มีมายาวนานกว่า 2,600 ปีมาแล้ว

    หนังสือ "การเดินทางของพระพุทธเจ้าหลังตรัสรู้" เล่มนี้ เป็นหนังสือธรรมะที่เริ่มต้นทำต้นฉบับด้วยการกางแผนที่ชมพูทวีป จากนั้นค่อย ๆ ปักหมุดลงบนหมู่บ้าน เมือง ป่า เขา แม่น้ำ ที่พระพุทธเจ้าเคยเสด็จไปหลังการตรัสรู้ พร้อมกับใส่รายละเอียดเกี่ยวกับพุทธกิจที่พระองค์ทรงปฏิบัติตลอด 45 พรรษา ซึ่งในแต่ละพรรษาก็จะปรากฏบุคคลต่าง ๆ ที่เราชาวพุทธล้วนคุ้นเคยกันดี แต่ไม่ได้ละเอียดลึกซึ้งหรือครบถ้วนทุกเรื่องราวที่มีในพระไตรปิฎกหรืออรรถกถาต่าง ๆ ด้วยจะทำให้จำนวนหน้าหนังสือมากเกินกว่าที่จะหยิบอ่านได้ และมีการปรับให้เหมาะกับยุคสมัยที่คนชอบอ่านเรื่องสั้น ๆ เนื้อหาไม่ยาวนัก ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการปูพื้นฐานความเข้าใจให้กับพุทธศาสนิกชนที่จะไปแสวงบุญที่ประเทศอินเดีย

สารบัญ

1 ค่ำคืนแห่งการตรัสรู้
2 เสวยวิมุตติสุข
3 อุบาสกคู่แรก เส้นทางจารึกพรรษาที่ 1-7
4 ปฐมเทศนา
5 ยสกุลบุตร
6 ประกาศพระศาสนา
7 โปรดชฎิล 3 พี่น้อง
8 พระปุณณมันตานีบุตร
9 เวฬุวนอุทยาน อารามแห่งแรกในพระพุทธศาสนา
10 กำเนิดอัครสาวกซ้าย-ขวา
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786161834180 (ปกอ่อน) 248 หน้า
ขนาด: 145 x 210 x 12 มม.
น้ำหนัก: 325 กรัม
เนื้อในพิมพ์: คละสี
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์อมรินทร์ธรรมะ, สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: 2/2020
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน