0
การเปลี่ยนแปลงโลกทัศน์ของชนชั้นผู้นำไทยตั้งแต่รัชกาลที่ 4 ถึงพุทธศักราช 2475
ประวัติศาสตร์การเปลี่ยนแปรสำนึกจากกษัตริย์ สู่ชนชั้นนำ ถึงปัจเจกชนและสามัญชน
หนังสือ427.50 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    งานเขียนสุดคลาสสิคของ "อรรถจักร์ สัตยานุรักษ์" ที่ไม่เพียงแต่นักประวัติศาสตร์เท่านั้นที่ต้องใช้ค้นคว้าและศึกษา หากยังเป็นหนังสือพื้นฐานที่ต้องอ่านสำหรับผู้ที่ต้องการเห็นทั้งภาพกว้างและภาพลึกต่อลักษณะของสังคมไทย ที่ไม่ซับซ้อนเฉพาะแต่โครงสร้างทางสังคม และยังมีมิติของอำนาจที่ซ่อนเร้นเชื่อมโยงเป็นเครือข่าย

    นี่คืองานอธิบายสิ่งนามธรรมเรื่องอำนาจ ชนชั้นนำ และการควบคุมบงการ ให้เป็นรูปธรรมอย่างเป็นระบบ ชัดเจน ต่อเนื่อง และมีหลักฐานประกอบในฐานะของนักประวัติศาสตร์ หากคุณสนใจความเปลี่ยนแปรสำนึก จากกษัตริย์ ชนชั้นนำ ปัจเจกชน และสามัญชน ในสังคมไทย บอกเลยว่าห้ามพลาด!

สารบัญ

บทที่ 1 บทนำ
บทที่ 2 การก่อตัวของสำนึกทางประวัติศาสตร์แบบใหม่
บทที่ 3 สำนึกทางประวัติศาสตร์กับการสถาปนารัฐสมบูรณาญาสิทธิราชย์
บทที่ 4 รัฐสมบูรณาญาสิทธิราชย์กับการเกิดสำนึกเชิงปัจเจกชน
บทที่ 5 ความเปลี่ยนแปลงสำนึกทางประวัติศาสตร์กับการเปลี่ยนแปลงระบอบการปกครอง พ.ศ. 2475
บทที่ 6 บทสรุป

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786165620369 (ปกอ่อน) 392 หน้า
ขนาด: 133 x 209 x 23 มม.
น้ำหนัก: 385 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษถนอมสายตา
สำนักพิมพ์สมมติ, สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: 2022
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน