0
การเปลี่ยนใหญ่ประเทศไทย หลังมหาอุทกภัย 2554
สปิริตแห่งการเป็นสังคมที่คนไทยไม่ทอดทิ้งกัน จะทำให้เรื่องที่เป็นไปไม่ได้เป็นไปได้
หนังสือ94.05 บาท
e-books(PDF) ?84.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    "การเปลี่ยนใหญ่ประเทศไทย หลังมหาอุทกภัย 2554" เล่มนี้ เป็นการชวนเพื่อนคนไทยคุยกันถึงความจำเป็นต้องมีการเปลี่ยนแปลงขั้นพื้นฐาน ในวิธีคิด จิตสำนึก และโครงสร้างของประเทศไทย เพราะวิธีคิด จิตสำนึก และโครงสร้างเดิมๆ นำสังคมไทยเข้ามาสู่สภาวะวิกฤติใหญ่จนเกือบจะเกิดมิคสัญญีกลียุค...

สารบัญ

- วิกฤติใหญ่ประเทศไทย
- ความปลอดภัยจากภัยพิบัติในอดีต ทำให้ตั้งอยู่ในความไม่ประมาท
- ระบบการศึกษาที่ทำให้คนไทยไม่เข้าใจแผ่นดินไทย
- ชนชั้นปกครองไม่เข้าใจวิถีชีวิตของคนข้างล่าง
- การพัฒนาที่เสียสมดุลและไม่ยั่งยืน
- ระบบถือครองที่ดินที่ไม่เป็นธรรมทำให้ประเทศเสียสมดุล
- ขาดวัฒนธรรมการใช้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง และการสื่อสารเพื่อสร้างปัญญา
- ระบบการเมืองการปกครองที่ล้าหลัง ทำให้ประเทศไทยเจ็บปวดเรื้อรังและวิกฤติ
- ประชาชนปฏิรูปประเทศไทย
- เครือข่ายศูนย์ศึกษาภัยพิบัติในมหาวิทยาลัยต่างๆ ทั่วประเทศ
- มหาวิทยาลัยกับการเปลี่ยนแปลงใหญ่ประเทศไทย
- การดำเนินการต่อไปโดยคนไทยทั้งมวล
- สปิริตของคนไทยหลังมหาอุทกภัย

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786167536187 (ปกอ่อน) 96 หน้า
ขนาด: 147 x 210 x 6 มม.
น้ำหนัก: 140 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษถนอมสายตา
สำนักพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ, สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: 2012
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน