0
ลด 10%
การเป็นผู้ประกอบการสมัยใหม่
เนื้อหาครอบคลุม คุณลักษณะของผู้ประกอบการ การวิเคราะห์ปัญหาและโอกาส การสร้างธุรกิจ กระบวนการจัดตั้งธุรกิจ และกลยุทธ์การตลาด ขั้นตอนการส่งออก การบริหารการเงินและการบัญชี กฎหมายสำหรับผู้ประกอบการ ฯลฯ
หนังสือ265.50 บาท
e-books(PDF) ?246.05 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือ "การเป็นผู้ประกอบการสมัยใหม่" เล่มนี้ ใช้ในการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษา คณะบริหารธุรกิจ สำหรับนิสิต นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป โดยมีเนื้อหาครอบคลุมความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเป็นผู้ประกอบการ คุณลักษณะของผู้ประกอบการ การวิเคราะห์ปัญหาและโอกาสของผู้ประกอบการ การสร้างธุรกิจและกระบวนการการจัดตั้งธุรกิจ การแสวงหาโอกาสใหม่ทางธุรกิจ กลยุทธ์ทางการตลาด การบริหารการเงินและการบัญชีเบื้องต้นสำหรับผู้ประกอบการ เทคนิคและขั้นตอนการส่งออก การบริหารเงินทุนและการระดมทุนและเอกสารทางธุรกิจ กฎหมายสำหรับผู้ประกอบการ การภาษีอากร ทรัพย์สินทางปัญญา และแนวโน้มของการเป็นผู้ประกอบการในอนาคต เพื่อช่วยเสริมสร้างความรู้และนำไปประยุกต์ใช้ในการบริหารองค์การได้เป็นอย่างดี

สารบัญ

บทที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเป็นผู้ประกอบการ
บทที่ 2 คุณลักษณะของผู้ประกอบการ
บทที่ 3 การวิเคราะห์ปัญหาและโอกาสของผู้ประกอบการ
บทที่ 4 การสร้างธุรกิจและกระบวนการจัดตั้งธุรกิจ
บทที่ 5 การแสวงหาโอกาสใหม่ทางธุรกิจ
บทที่ 6 กลยุทธ์ทางการตลาด
บทที่ 7 การบริหารการเงินและการบัญชีเบื้องต้นสำหรับผู้ประกอบการ
บทที่ 8 เทคนิคและขั้นตอนการส่งออก
บทที่ 9 การบริหารเงินทุนและการระดมทุน และเอกสารทางธุรกิจ
บทที่ 10 กฎหมายสำหรับผู้ประกอบการ
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786160842148 (ปกอ่อน) 328 หน้า
ขนาด: 170 x 240 x 12 มม.
น้ำหนัก: 405 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น, บมจ.
เดือนปีที่พิมพ์: 2021
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน