0
ลด 10%
การเป็นผู้ประกอบการและการสร้างธุรกิจใหม่
เป็นหนังสือที่ใช้ในการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษา เหมาะสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี และผู้สนใจทั่วไป
หนังสือ225.00 บาท
e-books(PDF) ?229.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    "การเป็นผู้ประกอบการและการสร้างธุรกิจใหม่" เล่มนี้ เป็นหนังสือที่ใช้ในการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษา เหมาะสำหรับนิสิต นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป ที่ต้องการศึกษาเพื่อเพิ่มพูนความรู้ โดยมีเนื้อหาที่ทันมัย เหมาะสม และสอบคล้องกับการบริหารงานตามสถานการณ์ในโลกยุคโลกาภิวัตน์ ผู้เขียนได้เรียบเรียงและจัดทำขึ้นโดยมีเนื้อหาครอบคลุมความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเป็นผู้ประกอบการ การวิเคราะห์ปัญหาและโอกาสของผู้ประกอบการ การสร้างธุรกิจและกระบวนการจัดตั้งธุรกิจ การแสวงหาโอกาสใหม่ทางธุรกิจ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ การเขียนแผนธุรกิจที่มีประสิทธิภาพ การบริหารเงินทุนและการระดมทุน ไปจนถึงวิเคราะห์แนวโน้มของการเป็นผู้ประกอบการในอนาคต เพื่อช่วยเสริมสร้างความรู้และนำไปประยุกต์ใช้ในการบริหารงานและบริหารองค์การได้เป็นอย่างดี

สารบัญ

บทที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเป็นผู้ประกอบการ
บทที่ 2 คุณลักษณะของผู้ประกอบการ
บทที่ 3 การวิเคราะห์ปัญหาและโอกาสของผู้ประกอบการ
บทที่ 4 การสร้างธุรกิจและกระบวนการจัดตั้งธุรกิจ
บทที่ 5 การแสวงหาโอกาสใหม่ทางธุรกิจ
บทที่ 6 การบริหารทรัพยากรมนุษย์
บทที่ 7 ภาวะผู้นำกับการเป็นผู้ประกอบการ
บทที่ 8 การเขียนแผนธุรกิจที่มีประสิทธิภาพ
บทที่ 9 การบริหารเงินทุนและการระดมทุน
บทที่ 10 การเตรียมการเพื่อการเจริญเติบโต
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786160833993 (ปกอ่อน) 352 หน้า
ขนาด: 172 x 240 x 15 มม.
น้ำหนัก: 535 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น, บมจ.
เดือนปีที่พิมพ์: 1/2019
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน