0
ลด 15%
การเป็นผู้ประกอบการและการสร้างธุรกิจใหม่ (PDF)
เป็นหนังสือที่ใช้ในการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษา เหมาะสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี และผู้สนใจทั่วไป
ebook สนพ.ซีเอ็ด ลดสูงสุด 20%
อ่านต่อ
หนังสือ225.00 บาท
e-books(PDF) ?194.65 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    "การเป็นผู้ประกอบการและการสร้างธุรกิจใหม่" เล่มนี้ เป็นหนังสือที่ใช้ในการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษา เหมาะสำหรับนิสิต นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป ที่ต้องการศึกษาเพื่อเพิ่มพูนความรู้ โดยมีเนื้อหาที่ทันมัย เหมาะสม และสอบคล้องกับการบริหารงานตามสถานการณ์ในโลกยุคโลกาภิวัตน์ ผู้เขียนได้เรียบเรียงและจัดทำขึ้นโดยมีเนื้อหาครอบคลุมความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเป็นผู้ประกอบการ การวิเคราะห์ปัญหาและโอกาสของผู้ประกอบการ การสร้างธุรกิจและกระบวนการจัดตั้งธุรกิจ การแสวงหาโอกาสใหม่ทางธุรกิจ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ การเขียนแผนธุรกิจที่มีประสิทธิภาพ การบริหารเงินทุนและการระดมทุน ไปจนถึงวิเคราะห์แนวโน้มของการเป็นผู้ประกอบการในอนาคต เพื่อช่วยเสริมสร้างความรู้และนำไปประยุกต์ใช้ในการบริหารงานและบริหารองค์การได้เป็นอย่างดี

สารบัญ

บทที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเป็นผู้ประกอบการ
บทที่ 2 คุณลักษณะของผู้ประกอบการ
บทที่ 3 การวิเคราะห์ปัญหาและโอกาสของผู้ประกอบการ
บทที่ 4 การสร้างธุรกิจและกระบวนการจัดตั้งธุรกิจ
บทที่ 5 การแสวงหาโอกาสใหม่ทางธุรกิจ
บทที่ 6 การบริหารทรัพยากรมนุษย์
บทที่ 7 ภาวะผู้นำกับการเป็นผู้ประกอบการ
บทที่ 8 การเขียนแผนธุรกิจที่มีประสิทธิภาพ
บทที่ 9 การบริหารเงินทุนและการระดมทุน
บทที่ 10 การเตรียมการเพื่อการเจริญเติบโต
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786160834266 (PDF) 352 หน้า
ชนิดกระดาษ: PDF
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น, บมจ.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน