0
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
หนังสือ223.25 บาท
สภาพเก่าปานกลาง117.50 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือ "การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ" เล่มนี้ จัดทำขึ้นเป็นเอกสารประกอบการสอนวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ เพื่อให้นิสิตที่เรียนวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำทั่วไป เพื่อเป็นพื้นฐานในการศึกษาเกี่ยวกับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ หรือสนใจที่จะประกอบอาชีพทางด้านสัตว์น้ำ สามารถศึกษาเป็นแนวทาง หรือเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการลงทุนทำธุรกิจ โดยได้รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องมาไว้อย่างครบถ้วน ครอบคลุมในทุก ๆ ด้าน อาทิ การเพาะเลี้ยง การดูแลรักษา การให้อาหาร การตลาด การวางแผนการเลี้ยงและการลงทุน หนังสือเล่มนี้จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อทั้งนิสิต นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป

สารบัญ

บทที่ 1 ประวัติการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
บทที่ 2 การสร้างฟาร์มเลี้ยงสัตว์น้ำ
บทที่ 3 น้ำสำหรับการเลี้ยงสัตว์น้ำ
บทที่ 4 อาหารและการให้อาหาร
บทที่ 5 โรคและศัตรูของสัตว์น้ำ
บทที่ 6 การเพาะเลี้ยงปลา
บทที่ 7 การเพาะเลี้ยงกุ้ง
บทที่ 8 การเลี้ยงปู
บทที่ 9 การเลี้ยงหอย
บทที่ 10 การเลี้ยงปลาหมึก

ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9742131171 (ปกอ่อน) 312 หน้า
ขนาด: 185 x 260 x 13 มม.
น้ำหนัก: 555 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์สื่อเสริมกรุงเทพ, ศูนย์
เดือนปีที่พิมพ์: --/2007
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน