0
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
หนังสือ "การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ" เล่มนี้ จัดทำขึ้นเป็นเอกสารประกอบการสอนวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ เพื่อให้นิสิตที่เรียนวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ...
หนังสือ228.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    ให้เนื้อหาที่สำคัญเกี่ยวกับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ เริ่มตั้งแต่การทำความรู้จักกับประวัติการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ การสร้างฟาร์มเลี้ยงสัตว์น้ำ น้ำสำหรับเลี้ยงสัตว์น้ำ อาหารและการให้อาหาร โรคและศัตรูของสัตว์น้ำ การเพาะเลี้ยงปลา กุ้ง ปู หอย ปลาหมึก กบ ตะพาบน้ำ พร้อมการวิเคราะห์สภาวะเศรษฐกิจและสถานการณ์การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ และการวางแผนการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในระดับอุตสาหกรรม ในเล่มได้ให้เนื้อหาโดยละเอียด ถ่ายทอดอย่างเป็นลำดับขั้นตอน พร้อมตัวอย่างหลากหลาย เข้าใจง่าย

สารบัญ

บทที่ 1 ประวัติการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
บทที่ 2 การสร้างฟาร์มเลี้ยงสัตว์น้ำ
บทที่ 3 น้ำสำหรับการเลี้ยงสัตว์น้ำ
บทที่ 4 อาหารและการให้อาหาร
บทที่ 5 โรคและศัตรูของสัตว์น้ำ
บทที่ 6 การเพาะเลี้ยงปลา
บทที่ 7 การเพาะเลี้ยงกุ้ง
บทที่ 8 การเลี้ยงปู
บทที่ 9 การเลี้ยงหอย
บทที่ 10 การเลี้ยงปลาหมึก
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9789742131531 (ปกอ่อน) 312 หน้า
ขนาด: 187 x 261 x 14 มม.
น้ำหนัก: 550 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์สื่อเสริมกรุงเทพ, ศูนย์
เดือนปีที่พิมพ์: --/2009
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน