0
การเพาะเห็ดหูหนู
หนังสือ85.50 บาท
e-books(PDF) ?63.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือการเพาะเห็นหูหนูเล่มนี้ได้รวบรวมความรู้ทางวิชาการและประสบการณ์ในการเพาะเห็ดหูหนูมาไว้อย่างค่อนข้างสมบูรณ์ ทั้งการเพาะเห็ดหูหนูในถุงพลาสติกและการเพาะเห็ดหูหนูในท่อนไม้ เพื่อให้เป็นคู่มือสำหรับผู้ที่สนใจการเพาะเห็ดหูหนูได้ใช้เป็นแนวทางในการดำเนินการและดูแลรักษาเห็ดของท่านให้ประสบความสำเร็จและมีคุณภาพยิ่งขึ้น

สารบัญ

- เห็ดหูหนู
- ธรรมชาติและลักษณะของเห็ดหูหนู
- วงจรชีวิตของเห็ดหูหนู
- ชนิดของเห็ดหูหนู
- สภาพแวดล้อมที่มีอิทธิพลต่อการเจริญเติบโตและออกดอก
- การผลิตเชื้อวุ้นเห็ดหูหนู
- การผลิตเชื้อเห็ดหูหนู
- การเลือกซื้อเชื้อเห็ดมาเพาะ
- การเพาะเห็ดหูหนูในถุงพลาสติก
- การเพาะเห็ดหูหนูในท่อนไม้
- ศัตรูเห็ดหูหนู

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9789748301853 (ปกอ่อน) 120 หน้า
ขนาด: 145 x 210 x 9 มม.
น้ำหนัก: 200 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเพาะเห็ดภาคกลาง, ชมรม
เดือนปีที่พิมพ์: 6/2007
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน