0
การเมืองทัศนา : ว่าด้วยการเมือง อำนาจ ศิลปะ และการมองเห็น สู่ความหมายทางวัฒนธรรม
ศิลปะ การเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม เป็นก้อนผลึกที่มีพลวัตและสายสัมพันธ์เกาะเกี่ยวกับชีวิตของคนทุกระดับชั้นอย่างไม่แยกจากกัน
หนังสือ332.50 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    ศิลปะ การเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม เป็นก้อนผลึกที่มีพลวัตและสายสัมพันธ์เกาะเกี่ยวกับชีวิตของคนทุกระดับชั้นอย่างไม่แยกจากกัน การกล่าวถึงรูปธรรม นามธรรมปฏิบัติการทางศิลปะใด ๆ ไม่ว่าจะจากผู้คนชนสามัญหรือผู้คนชนชั้นนำของสังคม ย่อมชี้ให้เห็นถึงเงาร่างตัวตน อำนาจบางประการแนบชิดอยู่กับชิ้นงานนั้น ๆ เสมอ นัยแห่งอารมณ์ความรู้สึก การรับรู้ที่ตกตะกอนอยู่ในผลของปฏิบัติการทางศิลปะ ย่อมเป็นเครื่องชี้ให้เห็นถึงสิ่งแสดงที่นำเสนอออกมาสู่สัญลักษณ์ทางการเมืองไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง

    "การเมืองทัศนา : ว่าด้วย การเมือง อำนาจ ศิลปะ และการมองเห็น สู่ความหมายทางวัฒนธรรม" เล่มนี้ เป็นหนังสือที่ว่าด้วยอำนาจ ศิลปะ และวัฒนธรรม นำไปสู่การสร้างบทสนทนากับแวดวงวิชาการที่ดึงเอาเรือนร่าง ความทรงจำ ประสบการณ์ก่อนหน้า และประสบการณ์เฉพาะหน้ามาพบกัน เพื่อให้เห็นลักษณะของเงื่อนไขทางอำนาจ ที่มีส่วน "กำกับ"  "คัดสรร" สู่การจัดการ "ให้มอง"  "ให้เห็น" และ "ให้รับรู้" นอกจากนี้ หนังสือเล่มนี้ต้องการปูพื้นฐานและวางแนวทางวิเคราะห์การเมืองของวัฒนธรรมทัศนาจากมุมมองทางทฤษฎีร่วมสมัย ตลอดจนนำเสนอการวิเคราะห์ตามแนวทางการเมืองทัศนา เพื่อเป็นพื้นฐานการศึกษาสำหรับนิสิต นักศึกษาในสาขารัฐศาสตร์ ทัศนศิลป์ สื่อศิลปะ วารสารศาสตร์และนิเทศศาสตร์ ตลอดจนผู้สนใจทั่วไป

สารบัญ

บทที่ 1 วิธีการของวัฒนธรรมทัศนา
บทที่ 2 ระบบของภาพตัวแทน / และความหมาย
บทที่ 3 มองเวลาในการเมืองทัศนาผ่านศิลปะ
บทที่ 4 การเมืองทัศนากับศิลปะร่วมสมัย
บทที่ 5 คืนความเป็นการเมืองให้กับศิลปะ
บทที่ 6 ชะตากรรมของภาพเขียนและโปสเตอร์การเมือง : มองบทเรียนจากจีนสู่สังคมไทย
บทที่ 7 จริยธรรมของการพบพานกับศิลปะร่วมสมัย
บทที่ 8 สู่การเมืองทัศนา : ทัศนียภาพของการต่อต้าน

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786165620383 (ปกอ่อน) 304 หน้า
ขนาด: 134 x 209 x 18 มม.
น้ำหนัก: 305 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษถนอมสายตา
สำนักพิมพ์สมมติ, สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: 3/2022
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน