0
การเมืองเรื่องสามก๊ก
ตราบใดที่ความไม่เป็นธรรมยังปรากฎ ความเหลื่อมล้ำต่ำสูงยังแสดงออกอย่างเด่นชัด อุดมการณ์ของผู้นำยังไม่โปร่งใสตราบนั้น สงครามการลุกขึ้นต่อสู้ของมนุษยชาติ ย่อมเกิดขึ้นไม่มีที่สิ้นสุด
ผู้เขียน ฐาปนีย์ อตีตา
หนังสือ152.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    วรรณกรรมสามก๊ก เป็นทั้งศาสตร์ทั้งศิลปะ ส่องให้เห็นจิตวิญญาณโดยแท้จริงของมนุษย์บนโลกนี้ บอกเล่าทุกสิ่งทุกอย่างได้อย่างละเอียดถี่ถ้วน บอกความรู้สึก สิ่งที่ปรารถนา ความดี ความชั่ว ความต้องการของมนุษย์แตกต่างกันออกไป บางคนแสวงหาเงิน เมื่อมีเงินก็แสวงหาอำนาจ เมื่อมีอำนาจก็ต้องการขยายอำนาจ ไม่มีคำว่าพอดี แต่มีอยู่หนึ่งที่มนุษย์ มีคล้ายกัน นั่นคือ การแสวงหาสังคม หรือก๊กเหล่าของตน ก็เพื่อให้ตนเองปลอดภัยจากอันตรายทั้งปวง อยู่ภายใต้ผู้นำที่ตนเชื่อถือศรัทธา เพรามนุษย์มีความขาดกลัว ก็เพราะกลัวจึงต้องการ แสวงหาอำนาจให้มากที่สุด หรือต้องการคนที่ปกป้องดูแลตนเอง จึงจะทำให้รู้สึกปลอดภัย

    หนังสือเรื่อง "การเมืองเรื่องสามก๊ก" เล่มนี้ จะเสนอแนวคิดและวิสัยทัศน์ของแต่ละก๊กเหล่าในวรรณกรรมสามก๊กที่แตกต่างกัน โดยแบ่งกลุ่มออกเป็น 4 กลุ่ม ใหญ่ ๆ อย่างชัดเจน อาทิ ก๊กศักดินา (วุยก๊ก), ก๊กโจรคุณธรรม (จ๊กก๊ก), ก๊กเศรษฐี (ง่อก๊ก) และ ก๊กวิญญาณ (บรรดานักปราชญ์) ซึ่งคุณผู้อ่านสามารถอ่านแล้วขบคิดตาม ลองติดตามการเมืองที่มาแต่โบราณเพื่อเปรียบเทียบกับชีวิตในปัจจุบัน ค้นหาคำตอบ และมีความสนุกไปกับหนังสือเล่มนี้!

สารบัญ

ก๊กที่ 1 ก๊กศักดินา (วุยก๊ก)
- บุคคลสำคัญ
- นโยบายวุยก๊ก
- วิสัยทัศน์ สั่งสมบารมี
ฯลฯ

ก๊กที่ 2 ก๊กโจรคุณธรรม (จ๊กก๊ก)
- บุคคลสำคัญ
- นโยบายจ๊กก๊ก
- วิสัทัศน์
ฯลฯ

ก๊กที่ 3 ก๊กเศรษฐี (ง่อก๊ก)
- บุคคลสำคัญ
- นโยบายง่อก๊ก
- วิสัทัศน์
ฯลฯ

ก๊กที่ 4 ก๊กวิญญาณ (บรรดานักปราชญ์)
- บุคคลสำคัญ
- นโยบาย
- วิสัทัศน์
ฯลฯ

บทส่งท้าย

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786163448460 (ปกอ่อน) 192 หน้า
ขนาด: 146 x 205 x 12 มม.
น้ำหนัก: 250 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์เพชรประกาย, สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: 2016
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน