0
การเมืองในการทหารไทย สมัยรัชกาลที่ 6
พระมหากษัตริย์ กองทัพ และการเมืองเรื่องอำนาจในราชสำนักพระมงกุฎเกล้า
ผู้เขียน เทพ บุญตานนท์
หนังสือ242.25 บาท
e-books(PDF) ?199.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    เมื่อครั้ง "พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว" ทรงดำรงตำแหน่งเป็น "สยามมกุฏราชกุมาร" พระองค์มิได้มีตำแหน่งทางการทหารที่สำคัญ อีกทั้งยังมิได้ทรงพระศึกษาเล่าเรียนด้านการทหารมาโดยตรง ต่อมาเมื่อพระองค์ทรงครองราชสมบัติ อันเป็นยุคสมัยที่ประเทศทั่วโลกต่างมีกษัตริย์ที่เป็น "นักรบ" มีความสามารถปรีชาด้านการศึกสงคราม และเป็นยุคสมัยที่เหล่าชายชาติทหารต้องการ "ผู้นำ" ที่เป็น "ทหาร" พระองค์จึงจำเป็นต้องปรับพระองค์เพื่อเสริมสร้างภาพ "การทหาร" และทรงกระทำทุกวิถีทางเพื่อนำทหารมาอยู่ฝ่ายพระองค์ การแต่งตั้งโยกย้ายคนสนิท การเสริมสร้างกำลังกองทัพส่วนพระองค์ อาทิ เสือป่า กรมทหารรักษาวัง ล้วนแล้วแต่เป็นกุศโลบายที่พระองค์พยายามดึงอำนาจกองทัพมาทั้งสิ้น แต่ไม่หนทางไม่ง่ายเช่นนั้น เพราะ "พระราชอำนาจ" ทางการทหารทั้งหมดกลับไปตกอยู่ในพระเชษฐาและพระอนุชาในพระองค์...

สารบัญ

1. พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวกับกองทัพ
2. กองทัพส่วนพระองค์
3. การพัฒนากองทัพเพื่อสร้างภาพลักษณ์ทางการทหาร
4. สงครามโลกครั้งที่ 1 กับการสร้างภาพลักษณ์ทางการทหาร
5. งานพระราชนิพนธ์กับการสร้างภาพลักษณ์ทางการทหาร
6. กองทัพกับวาทกรรม "ชาติ ศาสน์ กษัตริย์"

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9789740214731 (ปกอ่อน) 360 หน้า
ขนาด: 142 x 213 x 18 มม.
น้ำหนัก: 385 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษถนอมสายตา
สำนักพิมพ์มติชน, สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: 3/2016
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน