0
การเมืองในราชสำนักฝ่ายใน สมัยรัชกาลที่ 5
สายสัมพันธ์ราชสกุลต่าง ๆ ฝ่ายใน สมัยรัชกาลที่ 5
หนังสือ228.00 บาท
e-books(PDF) ?179.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    ในสมัย "รัชกาลที่ 5" ถึงแม้จะปรากฏบทบาทของสตรีในสังคมไทยเพิ่มมากขึ้น มิได้ถูกจำกัดอยู่ในบ้านเรือนดังเช่นในอดีต โดยเฉพาะสตรีที่อยู่ในระดับชนชั้นนำในราชสำนักที่ได้ปรากฏบทบาทออกมาสู่สังคมภายนอกเพิ่มขึ้น แต่อย่างไรก็ตาม ยังปรากฏบทบาทของสตรีตามขนบของสังคมยุคจารีต ที่สตรีถูกนำมาใช้เป็นเครื่องมือเพื่อเชื่อมสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มอำนาจต่าง ๆ ในสังคม ดังนั้นจึงปรากฏถึงความพยายามสร้างความสัมพันธ์เชิงอำนาจผ่านการเข้ารับราชการของพระภรรยาเจ้าและพระภรรยา แสดงถึงความเชื่อมโยงของการเมืองในราชสำนักฝ่ายหน้าที่มีอิทธิพลและส่งผลกระทบต่อราชสำนักฝ่ายใน

สารบัญ

บทที่ 1 สถานการณ์ทางการเมืองในรัชกาลที่ 5
- เหตุการณ์และความสัมพันธ์ระหว่าง "วังหลวง" และ "วังหน้า"
- กรมพระราชวังบวรวิไชยชาญ
- วิกฤตการณ์วังหน้า
ฯลฯ

บทที่ 2 ราชสำนักฝ่ายในช่วงต้นรัชกาล (พ.ศ.2411-2428)
- ลำดับศักดิ์พระมเหสีเทวี พระภรรยา และพระราชโอรสพระราชธิดา
- "ฝ่ายใน" ของสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าจุฬาลงกรณ์
- "ทูลกระหม่อมแก้ว" ผู้สำเร็จราชการสำนักฝ่ายในช่วงต้นรัชกาล
ฯลฯ

บทที่ 3 ราชสำนักฝ่ายในช่วงรัชกาล (พ.ศ.2428-2453)
- สมเด็จพระบรมราชเทวี พระอัครมเหสีในช่วงปี พ.ศ.2428-2437
- สยามกุฎราชกุมารพระองค์แรกแห่งแผ่นดินสยาม
- ความ "ลักลั่น" ของพระอิสรริยศแห่งพระภรรยาเจ้า ภายหลังการสวรรคตของสมเด็จฯ เจ้าฟ้ามหาวิชรุณหิศ
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9789740216278 (ปกอ่อน) 296 หน้า
ขนาด: 142 x 214 x 16 มม.
น้ำหนัก: 320 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษถนอมสายตา
สำนักพิมพ์มติชน, สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: 9/2018
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน