0
ลด 10%
การเมืองไทยสมัยพระเจ้ากรุงธนบุรี (ปกแข็ง)
เขาตายแต่ชื่อยัง แต่ตายอย่างไร ยังบอกไม่ได้
สนพ.มติชน ลด 10%
อ่านต่อ
หนังสือ472.50 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    พระเจ้ากรุงธนบุรีทรงเป็นมนุษย์ที่มีกิเลส ตัณหา และความสง่างามของการเสียสละอันรุ่งโรจน์ คละเคล้าปะปนกันในการกระทำเหมือนมนุษย์ที่ยิ่งใหญ่อื่น ๆ ทรงเป็น "ชายร่างเล็ก" แต่พระราชประวัติ และวีรกรรมของพระองค์ยิ่งใหญ่นัก เป็นเหตุให้มีผู้แต่งเติมเสริมต่อเรื่องราวของพระองค์ ออกไปจนดูราวกับ "นิยาย" ทั้ง ๆ ที่สาระสำคัญของพระราชประวัตินั้นนิดเดียว

สารบัญ

1. การสลายตัวของราชอาณาจักรอยุธยา
- ระบบป้องกันตนเอง
- สงคราม พ.ศ.2307-2310
- ระบบที่ไม่ทำงานของราชอาณาจักรอยุธยา
ฯลฯ

2. การรื้อฟื้นราชอาณาจักรอยุธยาด้วยการเมืองแบบชุมนุม (พ.ศ. 2309-2314)
- พระราชประวัติก่อนเสวราชย์
- ฐานะเมืองตาก "รัฐชายขอบ"
- การรื้อฟื้นพระราชอาณาจักรอยุธยา

3. ราชอาณาจักรอยุธยาในการเมืองแบบชุมนุม (พ.ศ. 2310-2317)
- พระมหากษัติย์ในการเมืองแบบชุมนุม
- ขุนนางและลูกน้อง
- ปัญหาทางการเมือง : การคุมกำลังคน
ฯลฯ

4. การสลายตัวของการเมืองแบบชุมนุม
- ศึกอะแซหวุ่นกี้และผลกระทบต่อการเมืองภายใน
- การรวมกลุ่มของเจ้าพระยาจักรี
- การเมืองของกลุ่มมอญ
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9789740216339 (ปกแข็ง) 632 หน้า
ขนาด: 150 x 227 x 36 มม.
น้ำหนัก: 785 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษถนอมสายตา
สำนักพิมพ์มติชน, สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: 2019
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน