0
การเมือง : ความรู้ฉบับพกพา
หนังสือเล่มนี้นับเป็นฐานความรู้อันยอดเยี่ยมสำหรับผู้ที่สนใจศึกษารัฐศาสตร์ ซึ่งจะช่วยฉายภาพความซับซ้อนของการเมืองที่มีปฏิสัมพันธ์กับมิติด้านสังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรม และจิตวิทยาได้เป็นอย่างดี
หนังสือ223.25 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    "การเมือง: ความรู้ฉบับพกพา" โดย "เคนเนธ มิน็อก" ศาสตราจารย์ด้านรัฐศาสตร์แห่ง London School of Economics จะพาผู้อ่านไปสำรวจประวัติศาสตร์การเดินทางของการเมือง นับตั้งแต่ยุคกรีก-โรมันซึ่งเป็นรากฐานทางการเมืองของชาติตะวันตก เรื่อยมาจนถึงระเบียบพลเมืองในยุคกลาง ตลอดจนบทบาทของศาสนาที่มีต่อรัฐสมัยใหม่ และทิศทางที่การเมืองจะมุ่งไปในศตวรรษที่ 21 โดยสอดแทรกคำถามชวนขบคิด อาทิ เหตุใดรัฐธรรมนูญจึงไม่มีเสถียรภาพ? อะไรคือสารัตถะของความยุติธรรมในรัฐ? พฤติกรรมไร้เหตุผลของมนุษย์ส่งผลต่อการเมืองอย่างไร?

    หนังสือเล่มนี้นับเป็นฐานความรู้อันยอดเยี่ยมสำหรับผู้ที่สนใจศึกษารัฐศาสตร์ ซึ่งจะช่วยฉายภาพความซับซ้อนของการเมืองที่มีปฏิสัมพันธ์กับมิติด้านสังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรม และจิตวิทยาได้เป็นอย่างดี เมื่อการเมืองเป็นเรื่องที่เกี่ยวพันกับมนุษย์อย่างลึกซึ้ง การทำความรู้จักการเมืองย่อมเป็นหนทางที่ช่วยให้เรารู้จักตนเองมากขึ้นเช่นกัน

สารบัญ

1. เพราะเหตุใดผู้ใช้อำนาจเด็ดขาดจึงไม่มีที่อยู่ในการเมือง
2. ชาวกรีกโบราณ : วิธีเป็นพลเมือง
3. ชาวโรมัน : ความหมายที่แท้ของการรักปิตุภูมิ
4. ศาสนาคริสต์และความรุ่งเรืองของปัจเจกบุคคล
5. การสร้างรัฐสมัยใหม่
6. วิธีวิเคราะห์สังคมสมัยใหม่
7. ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐ : วิธีถ่วงดุลอำนาจ
8. ประสบการณ์การเมือง : (1) วิธีเป็นนักกิจกรรม
9. ประสบการณ์การเมือง : (2) พรรคการเมืองและลัทธิ
10. ประสบการณ์การเมือง : (3) ความยุติธรรม เสรีภาพ และประชาธิปไตย
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786167885339 (ปกอ่อน) 200 หน้า
ขนาด: 115 x 186 x 12 มม.
น้ำหนัก: 165 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปรู๊ฟ
สำนักพิมพ์openworlds, สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: 6/2016
ชื่อเรื่องต้นฉบับPolitics : A Very Short Introduction
สำนักพิมพ์ต้นฉบับ : Oxford University Press
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน