0
การเมือง เรื่องเล่า พระเจ้าตาก หลัง 2475
ในสมัยหนึ่ง พระราชประวัติพระเจ้าตาก ถูกปลุกปั้นเพื่อคำว่า "ชาติ"
หนังสือ190.00 บาท
e-books(PDF) ?149.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    พระราชประวัติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ปรากฏครั้งแรกในพระราชพงศาวดารสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ แต่รายละเอียดดังกล่าวก็มีเพียงเล็กน้อยเท่านั้น อีกทั้งในบั้นปลายพระชนม์ชีพของพระองค์ยังกล่าวถึงการมีพระอาการสติวิปลาสอีกด้วย แต่เมื่อช่วงหลังเปลี่ยนแปลงการปกครอง 2475 ก่อเกิดวรรณกรรมเรื่องเล่าพระเจ้าตากขึ้นมากมาย มีการประดิษฐ์สร้างพระราชประวัติของพระองค์ขึ้นใหม่หลายฉากหลายตอน อย่างมีนัยยะสำคัญ โดยเฉพาะเรื่องการปฏิเสธว่าพระองค์ไม่ได้มีพระสติวิปลาสแต่อย่างใด เหตุใดจึงเป็นเช่นนั้น เพราะเหตุใดจึงมีการปลุกปั้นพระเจ้าตากขึ้นมาเป็นวีรกษัตริย์ จากร้ายกลายเป็นดี หรือจะเกี่ยวโยงกับยุคสมัยที่ผู้คนกล่าวขานกันว่า "สร้างชาติ" 

สารบัญ

ภาคการสร้างเรื่องเล่า
1. การสร้างเรื่องเล่าสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชในยุคปัจจุบัน
- การสร้างเรื่องเล่าจากหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่เป็นลายลักษณ์อักษร
- การสร้างเรื่องเล่าจากตำนานคำบอกเล่าท้องถิ่นและศาสตร์อื่น ๆ
- การสร้างเรื่องเล่าที่ไม่ปรากฎในหลักฐานทางประวัติศาสตร์
- "การเลือกใช้เอกสารทางประวัติศาสตร์" ส่งผลต่อ "การสร้างเรื่องเล่าและความหมาย"

ภาคการสร้างความหมาย
1. สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช วีรกษัตริย์ จากสามัญชน ในบริบทการเมือง 2475
2. การสร้างความหมายสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชในยุคปัจจุบัน
- การสร้างความหมายใหม่และเน้นย้ำความหมายเดิม "วีรกษัตริย์"
- การสืบทอดความหมายดั้งเดิมจากหลักฐานทางประวัติศาสตร์
- การสืบทอดและสร้างสรรค์ "เฉลิมพระเกียรติ 2 มหาราช"

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9789740215523 (ปกอ่อน) 256 หน้า
ขนาด: 142 x 215 x 13 มม.
น้ำหนัก: 275 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษถนอมสายตา
สำนักพิมพ์มติชน, สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: 3/2017
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน