0
การเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ที่เป็นวิทยาศาสตร์ : ประวัติศาสตร์ ปรัชญา และการศึกษา
หนังสือเล่มนี้ว่าด้วยการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ ที่มีพื้นฐานมาจากการวิเคราะห์ประวัติการพัฒนาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ปรัชญาของการสร้างความรู้ทางวิทยาศาสตร์ และทฤษฎีการเรียนรู้ต่าง ๆ
ผู้เขียน ลือชา ลดาชาติ
หนังสือ247.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    ด้วยสังคมในยุคปัจจุบันเต็มไปด้วยอิทธิพลของวิทยาศาสตร์ วิธีคิดแบบนักวิทยาศาสตร์จึงมีส่วนสําคัญที่จะช่วยให้นักเรียนดําเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างรู้เท่าทัน หนังสือเล่มนี้ว่าด้วยการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ที่มีพื้นฐานมาจากการวิเคราะห์ประวัติการพัฒนาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ปรัชญาของการสร้างความรู้ทางวิทยาศาสตร์ และทฤษฎีการเรียนรู้ต่าง ๆ

    หนังสือเล่มนี้จึงเหมาะกับครู นิสิตครู และนักวิทยาศาสตร์ศึกษาทั่วไป โดยเฉพาะผู้ที่มีความสนใจเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนที่มุ่งส่งเสริมให้นักเรียนได้สร้างความรู้ในรูปแบบที่สอดคล้องกับการสร้างความรู้ของนักวิทยาศาสตร์ โดยผู้เขียนได้ยกตัวอย่างรูปแบบการจัดการเรียนการสอน ทั้งจากประสบการณ์ตรงและงานวิจัยต่าง ๆ พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการผลิตและพัฒนาครูวิทยาศาสตร์ นับเป็นหนังสือที่จะมีส่วนช่วยสร้างสังคมไทยให้เป็นสังคมที่มีวิธีคิดแบบนักวิทยาศาสตร์มากขึ้น

สารบัญ

บทที่ 1 ความท้าทายของการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์
บทที่ 2 ประวัติการพัฒนาความรู้ทางวิทยาศาสตร์
บทที่ 3 ปรัชญาของวิทยาศาสตร์
บทที่ 4 ทฤษฎีการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
บทที่ 5 เป้าหมายและแนวทางการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์
บทที่ 6 การจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ "ที่เป็นวิทยาศาสตร์"
บทที่ 7 การผลิตและพัฒนาครูเพื่อจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9789740337812 (ปกอ่อน) 348 หน้า
ขนาด: 147 x 210 x 11 มม.
น้ำหนัก: 400 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, สนพ.แห่ง
เดือนปีที่พิมพ์: --/2018
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน