0
การเลี้ยงเป็ดไข่ (PDF)
"เลี้ยงง่าย ขายไข่ได้คล่องและราคาดี ความต้องการสูงตลอดทั้งปี เทคโนโลยีการเลี้ยงพัฒนามากขึ้น"
หนังสือ80.75 บาท
e-books(PDF) ?60.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

       การเลี้ยงเป็ดไข่ในปัจจุบันได้พัฒนาขึ้นมาก   และมีการนำเอาหลักวิชาการและเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาช่วยในการเลี้ยงมากขึ้น   ส่วนในหนังสือการเลี้ยงเป็ดไข่เล่มนี้ประกอบด้วยข้อมูลต่างๆ   ได้แก่   พันธุ์เป็ดไข่   โรงเรือนและอุปกรณ์   การฟักไข่ป็ด   การแยกเพศ   การกกลูกเป็ด   การเลี้ยงดูลูกเป็ด   การเลี้ยงดูเป็ดรุ่น- เป็ดสาว   การเลี้ยงดูเป็ดระยะให้ไข่   อาหารเป็ดไข่   โปรแกรมการทำวัคซีนและโรคเป็ดที่สำคัญไว้อย่างสมบูรณ์และเข้าใจง่าย   เพื่อนำไปใช้เป็นแนวทางในการเลี้ยงเป็ดไข่ให้ประสบความสำเร็จต่อไป

สารบัญ

- การเลี้ยงเป็ดในประเทศไทย
- พันธุ์เป็ดไข่
- โรงเรือนเลี้ยงเป็ดไข่
- อุปกรณ์การเลี้ยงเป็ดไข่
- วิธีการเริ่มต้นเลี้ยงเป็ด
- การฟักไข่เป็ด
- การคัดแยกเพศลูกเป็ด
- การจัดการก่อนนำลูกเป็ดเข้าเลี้ยง
- การกกลูกเป็ด
- การเลี้ยงดูลูกเป็ด
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 5522300017786 (PDF) 104 หน้า
ชนิดกระดาษ: PDF
สำนักพิมพ์เกษตรสยาม, สนพ.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน