0
ลด 15%
การแก้ปัญหาช่างยนต์ (PDF)
เป็นหนังสือภาคปฏิบัติ ใช้อ่านประกอบเพื่อแก้ปัญหา้ข้อขัดข้องในระบบต่างๆ ของรถยนต์ ทั้งนี้เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา และผู้ที่สนใจทั่วไป สามารถปฏิบัติในการแก้ปัญหาข้อขัดข้องได้ด้วยตนเอง
E-Book Rainy Season Sale สนพ.ซีเอ็ด ลด 15% (Digital)
อ่านต่อ
หนังสือ207.00 บาท
e-books(PDF) ?195.50 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    "การแก้ปัญหาช่างยนต์" เล่มนี้ เป็นหนังสือภาคปฏิบัติ ใช้อ่านประกอบเพื่อแก้ปัญหาข้อขัดข้องในระบบต่างๆ ของรถยนต์ เช่น การแก้ปัญหาข้อขัดข้องของเครื่องยนต์แก๊สโซลีนและเครื่องยนต์ดีเซล ระบบส่งกำลังรถยนต์ ระบบเครื่องล่างรถยนต์ ระบบไฟฟ้ารถยนต์ ระบบอำนวยความสะดวกรถยนต์ และระบบปรับอากาศรถยนต์ อธิบายเนื้อหาโดยละเอียด พร้อมตัวอย่างหลากหลาย และภาพประกอบชัดเจน เข้าใจง่าย ทั้งนี้เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา และผู้ที่สนใจทั่วไป สามารถปฏิบัติในการแก้ปัญหาข้อขัดข้องได้ด้วยตนเอง

สารบัญ

บทที่ 1 งานวางแผนการแก้ปัญหางานช่างยนต์
บทที่ 2 การแก้ปัญหาข้อขัดข้องของเครื่องยนต์แก๊สโซลีน
บทที่ 3 การแก้ปัญหาข้อขัดข้องของเครื่องยนต์ดีเซล
บทที่ 4 การแก้ปัญหาข้อขัดข้องของระบบส่งกำลังรถยนต์
บทที่ 5 การแก้ปัญหาข้อขัดข้องของระบบเครื่องล่างรถยนต์
บทที่ 6 การแก้ปัญหาข้อขัดข้องของระบบไฟฟ้ารถยนต์
บทที่ 7 การแก้ปัญหาข้อขัดข้องของระบบปรับอากาศรถยนต์
บทที่ 8 การแก้ปัญหาข้อขัดข้องของระบบอำนวยความสะดวกรถยนต์

คำนิยม
หนังสือ "การแก้ปัญหาช่างยนต์" เล่มนี้มีเนื้อหาในการแก้ปัญหาและวิเคราะห์ข้อขัดแย้งของระบบต่างๆ ของรถยนต์ ระบบส่งกำลัง ระบบเครื่องล่าง ระบบไฟฟ้า ระบบอำนวยความสะดวก และระบบปรับอากาศรถยนต์ ดังนั้นจึงเหมาะที่จะนำมาใช้เพื่อศึกษาในหลักสูตรวิชาการแก้ปัญหาช่างยนต์ได้เป็นอย่างดี ทั้งนี้เนื่องจากอาจารย์ผู้จัดทำหนังสือเล่มนี้มีความรู้และประสบการณ์ด้านการสอนวิชาการแก้ปัญหาช่างยนต์ อีกทั้งยังมีความอุตสาหะที่จะจัดทำหนังสือเล่มนี้ให้มีประโยชน์สำหรับนักเรียน นักศึกษา และผู้ที่สนใจทั่วไปนายพิษณุ จงไพบูลย์สวัสดิ์- ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา
รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786160818389 (PDF) 528 หน้า
ชนิดกระดาษ: PDF
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น, บมจ.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน