0
การแก้โจทย์แคลคูลัสและสมการเชิงอนุพันธ์ด้วยวูลแฟรมแอลฟา
มิติใหม่ในการหาคำตอบพร้อมวิธีทำ
หนังสือ123.50 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือ "การเเก้โจทย์เเคลูลัสเเละสมการเชิงอนุพันธ์ด้วยวูลเเฟรมเเอลฟา" เล่มนี้ ได้รวบรวมขึ้นเพื่อประโยชน์ของเทคโนโลยีซอฟต์เเวร์ด้านคณิตศาสตร์สัญลักษณ์ ที่ทำให้การศึกษาวิชาเเคลคูลัสเเละสมการเชิงอนุพันธ์นั้นสะดวกขึ้นมากในปัจจุบัน ผู้ศึกษาสามารถพิมพ์โจทย์เเคลคูลัสเเละสมการเชิงอนุพันธ์ด้วยการใช้ภาษาทางคณิตศาสตร์ที่ง่ายๆ ซอฟต์เเวร์ก็จะเเสดงรายละเอียดของกระบวนการประดิษฐ์ ผลลัพธ์อย่างเป็นขั้นตอนโดยตรงบนหน้าจอคอมพิวเตอร์ ช่วยลดเวลาในการเรียนรู้ได้เป็นอย่างมาก เเละที่สำคัญคือช่วยทำให้ผู้ศึกษาไม่มองวิชานี้ ซึ่งเป็นวิชาพื้นฐานได้เป็นอย่างมาก เเละที่สำคัญคือช่วยทำให้ผู้ศึกษาไม่มองวิชานี้ ซึ่งเป็นวิชาพื้นฐานที่บังคับสำหรับการเรียนสายวิทยาศาสตร์เเละเทคโนโลยีในระดับอุดมศึกษา เป็นยาขมกันอีกต่อไป

สารบัญ

บทที่ 1 พื้นฐานความรู้
บทที่ 2 การหาค่าอนุพันธ์
บทที่ 3 การอินทิเกรต
บทที่ 4 สมการเชิงอนุพันธ์อันดับหนึ่ง
บทที่ 5 สมการเชิงอนุพันธ์อันดับสอง
บทที่ 6 สมการเชิงอนุพันธ์อันดับสูงกว่าสอง
บทที่ 7 ปัญหาค่าเริ่มต้น
บทที่ 8 ปัญหาค่าขอบเขต

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9789740331827 (ปกอ่อน) 172 หน้า
ขนาด: 190 x 259 x 8 มม.
น้ำหนัก: 330 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, สนพ.แห่ง
เดือนปีที่พิมพ์: --/2014
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน