0
การแต่งงานแบบคาทอลิก
พระพรแห่งคำมั่นสัญญา ที่ผูกพันคู่สมรสจนตลอดชีวิต
หนังสือ114.00 บาท
สภาพเก่าปานกลาง60.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    นำเสนอความหมายของการแต่งงานแบบคาทอลิก ไม่ว่าจะเป็นคุณค่าและความหมายของการดำเนินชีวิตครอบครัว อัตลักษณ์ของการแต่งงานแบบคาทอลิก การแต่งงานของคริสตชน ตามประมวลกฎหมายพระศาสนจักรคาทอลิก สัญญาการแต่งงาน เพื่อความเข้าใจที่ถูกต้องและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ต่อการดำเนินชีวิตครอบครัวต่อไป

สารบัญ

บทนำ
บทที่ 1 คุณค่าและความหมายของการดำเนินชีวิตครอบครัว
บทที่ 2 อัตลักษณ์ของการแต่งงานแบบคาทอลิก
บทที่ 3 การแต่งงานของคริสตชน ตามประมวลกฎหมายพระศาสนจักรคาทอลิก
บทที่ 4 สัญญาการแต่งงาน
บทส่งท้าย การแต่งงานแบบคาทอลิก เป็นสหพันธ์ชีวิตและความรัก
ภาคผนวก สิ่งที่ควรทราบ ก่อนรับพิธีศีลสมรสของพระศาสนจักรโรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทย

คำนิยม
หนังสือเล่มนี้ สามารถหยิบขึ้นมาอ่านได้ทุกเมื่องที่ต้องการ เพื่อเป็นการเพิ่มจิตตารมณ์ของการแต่งงานที่มีอัตลักษณ์พิเศษเป็นศีลศักดิ์สิทธิ์ เป็นเอกภาพและหย่าร้างไม่ได้ ตลอดจนหน้าที่ความรับผิดชอบต่อบุตรที่จะเกิดมาศักดิ์สิทธิ์ในชีวิตครอบครัว ของผู้ที่ได้ชื่อว่าเป็นบุตรของพระเจ้าทุกคนบาทหลวงวิรัช นารินรักษ์- คณบดีคณะศาสนศาสตร์
รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9749762878 (ปกอ่อน) 118 หน้า
ขนาด: 147 x 209 x 9 มม.
น้ำหนัก: 165 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษถนอมสายตา
สำนักพิมพ์ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนางานวิชาการ วิทยาลัยแสงธรรม
เดือนปีที่พิมพ์: 6/2008
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน