0
การแปรรูปอาหารด้วยไมโครเวฟ : Microwave Processing of Foods
เป็นหนังสือเล่มแรกของประเทศไทย ที่จัดพิมพ์เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับการแปรรูปอาหารด้วยไมโครเวฟ โดยรวบรวมงานวิจัยของต่างประเทศ ในประเทศ และผู้เขียนได้ทำวิจัยในด้านนี้ เป็นเวลา 8 ปี
หนังสือ285.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    "การแปรรูปอาหารด้วยไมโครเวฟ : Microwave Processing of Foods" เล่มนี้ เป็นหนังสือเล่มแรกของประเทศไทย ที่จัดพิมพ์เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับการแปรรูปอาหารด้วยไมโครเวฟ โดยรวบรวมงานวิจัยของต่างประเทศ ในประเทศ และผู้เขียนได้ทำวิจัยในด้านนี้ เป็นเวลา 8 ปี เนื้อหาภายในเล่มกล่าวถึงความสำคัญของการแปรรูปอาหารด้วยไมโครเวฟ หลักการเบื้องต้นและสมบัติไดอิเล็กทริกของอาหาร เตาอบไมโครเวฟในระดับครัวเรือนและระดับอุตสาหกรรม บรรจุภัณฑ์สำหรับอาหารที่เข้าเตาไมโครเวฟ การให้ความร้อนด้วยไมโครเวฟ การอบผลิตภัณฑ์ขนมอบด้วยไมโครเวฟ การลวกด้วยคลื่นไมโครเวฟ และอื่น ๆ อีกมากมาย เหมาะสำหรับนำไปใช้ประโยชน์เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ และยกระดับอุตสาหกรรมไทยให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้น

สารบัญ

- หลักการเบื้องต้นและสมบัติไดอิเล็กทริกของอาหาร
- เตาอบไมโครเวฟในระดับครัวเรือนและระดับอุตสาหกรรม
- บรรจุภัณฑ์สำหรับอาหารที่เข้าเตาไมโครเวฟ
- การให้ความร้อนด้วยไมโครเวฟ
- การอบผลิตภัณฑ์ขนมอบด้วยไมโครเวฟ
- การลวกด้วยคลื่นไมโครเวฟ
- การละลายน้ำแข็งด้วยไมโครเวฟ
- การทอดด้วยไมโครเวฟ
- การทำพองอาหารด้วยไมโครเวฟ
- การอบแห้งอาหารด้วยด้วยคลื่นไมโครเวฟ
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786164235823 (ปกอ่อน) 203 หน้า
ขนาด: 210 x 296 x 11 มม.
น้ำหนัก: 570 กรัม
เนื้อในพิมพ์: คละสี
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์แดเน็กซ์ อินเตอร์คอร์ปอเรชั่น, บจก.
เดือนปีที่พิมพ์: 10/2016
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน