0
ลด 10%
การใช้งานระบบปฏิบัติการ (รหัสวิชา 2128-2002)
หนังสือเล่มนี้เรียบเรียงตามจุดประสงค์รายวิชา สมรรถนะรายวิชา และคำอธิบายรายวิชา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2556 ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
หนังสือ94.50 บาท
e-books(PDF) ?75.65 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    "การใช้งานระบบปฏิบัติการ (รหัสวิชา 2128-2002)" เล่มนี้ เรียบเรียงตามจุดประสงค์รายวิชา สมรรถนะรายวิชา และคำอธิบายรายวิชา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2556 ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เนื้อหาในเล่มเป็นการปูความรู้ทฤษฎีพื้นฐานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และระบบปฏิบัติการ ฝึกปฏิบัติการติดตั้งระบบปฏิบัติการ Windows 7 และ Windows 8 เรียนรู้ประเภทระบบปฏิบัติการที่นิยมใช้งานบนเครื่องพีซีและอุปกรณ์พกพา ฝึกฝนทักษะการตั้งค่าต่างๆ ในระบบปฏิบัติการ เป็นต้น โดยอธิบายด้วยภาษาที่เข้าใจง่ายพร้อมภาพประกอบที่สามารถปฏิบัติตามได้จริง

สารบัญ

บทที่ 1 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และระบบปฏิบัติการ
บทที่ 2 โครงสร้างของระบบคอมพิวเตอร์และโครงสร้างของระบบปฏิบัติการ
บทที่ 3 ระบบปฏิบัติการกับการจัดการทรัพยากรระบบ
บทที่ 4 ประเภทของโปรแกรมระบบปฏิบัติการ
บทที่่ 5 การติดตั้งระบบปฏิบัติการ
บทที่ 6 การติดตั้งไดรเวอร์ และงานปรับแต่งพื้นฐาน
บทที่ 7 การใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 และเทคนิคพื้นฐานที่ควรรู้
บทที่ 8 โปรแกรมยูทิลิตี้
บทที่ 9 การรักษาความปลอดภัยของระบบ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786160822607 (ปกอ่อน) 288 หน้า
ขนาด: 170 x 220 x 14 มม.
น้ำหนัก: 460 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น, บมจ.
เดือนปีที่พิมพ์: 10/2015
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน