0
ลด 10%
การใช้งาน PLC ระดับ 1 +DVD
แนะนำให้รู้จัก PLC, การติดตั้งและออกแบบระบบ, ความรู้พื้นฐานทางด้านดิจิตอล
หนังสือ162.00 บาท
e-books(PDF) ?126.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    นำเสนอความรู้เกี่ยวกับ Programmable Logic Controller หรือ PLC ซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่คิดค้นขึ้นมา เพื่อใช้ควบคุมการทำงานของเครื่องจักรอย่างละเอียดทุกแง่มุม ตั้งแต่ ทักษะการใช้งานขึ้นพื้นฐาน รวมทั้งการประยุกต์ใช้งานต่างๆ เช่น การควบคุมการเปิดปิดประตู การควบคุมระบบสายพานลำเลียง เป็นต้น อธิบายเนื้อหาอย่างละเอียด เป็นลำดับขั้น พร้อมแผนภูมิและภาพประกอบชัดเจน เข้าใจง่าย นอกจากนี้ยังมีแผ่นดีวีดีซอฟต์แวร์ CX-ONE Trial Version ซอฟต์แวร์ที่เป็นทุกคำตอบสำหรับระบบ Factory Automation สำหรับเรียนรู้การสร้างแลดเดอร์ไดอะแกรมมาด้วย จึงเหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นศึกษาการทำงานของ PLC ได้เป็นอย่างดี

สารบัญ

บทที่ 1 แนะนำให้รู้จัก PLC
บทที่ 2 การติดตั้งและออกแบบระบบ
บทที่ 3 ความรู้พื้นฐานทางด้านดิจิตอล
บทที่ 4 การอ้างแอสเดรสของ PLC
บทที่ 5 หลักการเขียนแลดเดอร์ไดอแกรมและคำสั่งพื้นฐาน
บทที่ 6 การใช้ซอฟต์แวร์ป้อนโปรแกรม
บทที่ 7 ตัวอย่างการประยุกต์ใช้งาน
บทที่ 8 การประยุกต์ใช้งานกับเซอร์โวมอเตอร์

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786160801008 (ปกอ่อน) 224 หน้า
ขนาด: 170 x 237 x 10 มม.
น้ำหนัก: 360 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น, บมจ.
เดือนปีที่พิมพ์: 2009
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน