0
การใช้ประโยชน์จากวัสดุเศษเหลือทางอุตสาหกรรมเกษตร
ปรับปรุงเนื้อหา การเพิ่มความรู้ที่ได้จากงานวิจัยหลัก เน้นอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์มและอุตสาหกรรมอาหารทะเล รวมทั้งข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่ได้รับจากนักศึกษาปริญญาโท-เอกที่เรียนรายวิชานี้
หนังสือ256.50 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    "การใช้ประโยชน์จากวัสดุเศษเหลือทางอุตสาหกรรมเกษตร" เล่มนี้ นำเสนอการใช้ประโยชน์จากวัสดุเศษเหลือทางอุตสาหกรรมเกษตร เพื่อเป็นวัตถุดิบในการผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่า โดยเน้นการใช้กระบวนการทางเทคโนโลยีชีวภาพ ผลิตภัณฑ์ที่ได้จัดเป็น 8 ประเภท ประกอบด้วยอาหาร อาหารสัตว์ เชื้อเพลิง หรือพลังงานชีวภาพ ปุ๋ย พอลิเมอร์ชีวภาพ สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ เอนไซม์ และอื่นๆ โรงงานอุตสาหกรรมเกษตรที่สำคัญ ไม่ว่าจะเป็นโรงงานแปรรูปอาหารทะเล โรงงานสกัดน้ำมันพืช เน้นโรงงานสกัดน้ำมันปาล์ม โรงงานแปรรูปแป้ง โรงงานเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โรงงานน้ำตาล โรงงานแปรรูปผักผลไม้ โรงงานแปรรูปนม โรงงานแปรรูปเนื้อสัตว์ โรงงานแปรรูปน้ำยางพารา

สารบัญ

บทที่ 1 บทนำ
บทที่ 2 การใช้ประโยชน์จากวัสดุเศษเหลือของโรงงานแปรรูปอาหารทะเล
บทที่ 3 การใช้ประโยชน์จากวัสดุเศษเหลือของโรงงานน้ำมันพืชและผลิตภันฑ์
บทที่ 4 การใช้ประโยชน์จากวัสดุเศษเหลือของโรงงานแป้งและผลิตภัณฑ์
บทที่ 5 การใช้ประโยชน์จากวัสดุเศษเหลือของโรงงานน้ำตาล
บทที่ 6 การใช้ประโยชน์จากวัสดุเศษเหลือของโรงงานเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
บทที่ 7 การใช้ประโยชน์จากวัสดุเศษเหลือของโรงงานผักและผลไม้
บทที่่ 8 การใช้ประโยชน์จากวัสดุเศษเหลือของโรงงานนมและผลิตภัณฑ์
บทที่ 9 การใช้ประโยชน์จากวัสดุเศษเหลือของโรงงานเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์
บทที่ 10 การใช้ประโยชน์จากวัสดุเศษเหลือของอุตสาหกรรมยางพารา

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786165382199 (ปกอ่อน) 368 หน้า
ขนาด: 168 x 238 x 14 มม.
น้ำหนัก: 450 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์โอเดียนสโตร์, สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: 2015
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน