0
การใช้โปรแกรมกราฟิกส์
เรียนรู้การสร้างงานกราฟิกส์ด้วยโปรแกรม Photoshop เสริมความเข้าใจด้วยแบบฝึกหัดภายในเล่ม
ผู้เขียน ปิยะ นากสงค์
หนังสือ84.55 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือเล่มนี้เรียบเรียงขึ้นตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ.ศ. 2545 (ปรับปรุง 2546) ของสำนักคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยในเล่มได้อธิบายเนื้อหาเกี่ยวกับการสร้างงานกราฟิกส์ด้วยโปรแกรม Photoshop แบบเจาะลึก กระชับ ชัดเจน เข้าใจง่าย พร้อมตัวอย่าง และแบบฝึกหัดท้ายบทที่หลากหลาย โดยมีเฉลยให้ได้ตรวจสอบความถูกต้องด้วยตนเอง เหมาะอย่างยิ่งสำหรับใช้ทบทวนเนื้อหาและเตรียมความพร้อม ให้มีความมั่นใจในการสอบมากยิ่งขึ้น

สารบัญ

บทที่ 1 พื้นฐานคอมพิวเตอร์กราฟิก
บทที่ 2 ไฟล์ภาพกราฟิกส์และความแตกต่างของกราฟิกส์แบบ 2 มิติ
บทที่ 3 เริ่มต้นกับ Photoshop
บทที่ 4 การสร้างไฟล์งานใน Photoshop
บทที่ 5 การปรับมุมมองการทำงาน และการใช้เครื่องมือพื้นฐาน
บทที่ 6 การเลือกพื้นที่ภาพ
บทที่ 7 การจัดวางและการปรับรูปทรง
บทที่ 8 การสร้างข้อความตกแต่งภาพ
บทที่ 9 การทำงานกับเลเยอร์
บทที่ 10 เทคนิคการตกแต่งภาพในเลเยอร์
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9789744899064 (ปกอ่อน) 340 หน้า
ขนาด: 185 x 259 x 12 มม.
น้ำหนัก: 420 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปรู๊ฟ
สำนักพิมพ์ซัคเซส พับลิชชิ่ง, บจก.
เดือนปีที่พิมพ์: 2009
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน