0
ลด 10%
การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก (รหัสวิชา 2128-2010)
หนังสือเล่มนี้เรียบเรียงตามจุดประสงค์รายวิชา สมรรถนะรายวิชา และคำอธิบายรายวิชา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2556 ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
หนังสือ134.10 บาท
e-books(PDF) ?109.65 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    ปูความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับโปรแกรมกราฟิก ฝึกปฏิบัติการตกแต่งภาพ รีทัชภาพ ฝึกการสร้างชิ้นงานกราฟิกผ่านแผ่นปลิวและแผ่นพับ (โบรชัวร์) ด้วยโปรแกรม Photoshop อธิบายด้วยภาษาที่เข้าใจง่าย สามารถปฏิบัติตามได้จริง โดยสาธิตพร้อมภาพก่อนและหลังการปรับแต่ง (Before – After) เหมาะสาหรับเป็นคู่มือเรียน และผู้สนใจทั่วไปที่ต้องการเรียนรู้การใช้งานโปรแกรม Photoshop

สารบัญ

บทที่ 1 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับโปรแกรมกราฟิก
บทที่ 2 เริ่มต้นใช้งานโปรแกรม Photoshop
บทที่ 3 Workshop 20 เทคนิกกับโปรแกรม Photoshop : ตอนที่ 1
บทที่ 4 Workshop 20 เทคนิกกับโปรแกรม Photoshop : ตอนที่ 2
บทที่ 5 การปรับแต่งลวดวายให้กับตัวอักษรและการสร้างแผ่นปลิว
บทที่ 6 การทำแผ่นพับ (โบรชัวร์) และการแปลงภาพบิตแมปมาเป็นภาพเวกเตอร์

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786160822638 (ปกอ่อน) 192 หน้า
ขนาด: 170 x 219 x 10 มม.
น้ำหนัก: 315 กรัม
เนื้อในพิมพ์: สี่สีในเล่ม
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น, บมจ.
เดือนปีที่พิมพ์: 2015
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน