0
การใช้โปรแกรมไมโครซอฟต์เวิร์ด 2003 : (Microsoft Office Word 2003) เล่ม1
หนังสือ109.25 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    รวมเทคนิคการใช้งานไมโครซอฟต์เวิร์ด 2003 ครอบคลุมการสร้างเอกสาร   การตกแต่งเอกสาร   การสร้างตาราง   การวาดภาพ   พร้อมกิจกรรม   ใบความรู้   ใบงาน   และข้อสอบท้ายบท   ซึ่งจะช่วยให้คุณเข้าใจและใช้งานไมโครซอฟต์เวิร์ด 2003 ได้อย่างง่ายๆ

สารบัญ

บทที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ Microsoft office Word 2003
บทที่ 2 การใช้งานเอกสารและแก้ไขข้อความ
บทที่ 3 การจัดรูปแบบตัวอักษรและย่อหน้า
บทที่ 4 การสร้างและตกแต่งตาราง (Table)
บทที่ 5 การใช้รูปภาพประกอบเอกสาร
- แบบวัดและประเมินผลการเรียนรู้ปลายภาค

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9749376188 (ปกอ่อน) 188 หน้า
ขนาด: 188 x 235 x 9 มม.
น้ำหนัก: 315 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
สำนักพิมพ์มีเดีย อินเทลลิเจนซ์ เทคโนโลยี, บจก.
เดือนปีที่พิมพ์: --/2006
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน