0
การ์ตูนประวัติศาสตร์ชาติไทย ยุคอยุธยา เล่ม 1 กำเนิดกรุงศรีอยุธยา : ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา (ฉบับการ์ตูน)
อาณาจักรอโยธยาถือกำเนิดขึ้น ณ ดินแดนลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาตอนใต้ โดยสืบทอดมรดกทางอารยธรรมมาจากอาณาจักรละโว้ และเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วด้วยอาศัยภูมิประเทศที่เอื้อประโยชน์ต่อการค้าขาย
ผู้เขียน สละ นาคบำรุง
หนังสือ151.05 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    พบกับการ์ตูนความรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทยแสนสนุก ที่จะมาบอกเล่าเรื่องราวการก่อกำเนิดกรุงศรีอยุธยา ภายในเล่มจะกล่าวถึงเหตุการณ์สำคัญที่หลอมรวมให้อโยธยาเกิดความยิ่งใหญ่ นับแต่การรวมกันของราชวงศ์สุพรรณภูมิกับราชวงศ์อู่ทอง รวมทั้งสาเหตุการย้ายศูนย์กลางการปกครองจากฟากตะวันออกข้ามแม่น้ำป่าสักมายังเวียงเหล็ก และข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาไปยังพื้นที่ริมหนองโสน และสถาปนาพระนครขึ้นบนแผ่นดินที่มีลักษณะคล้ายเกาะซึ่งล้อมรอบด้วยแม่น้ำสามสาย พระเจ้าอู่ทองจึงทรงดำริให้ตั้งอาณาจักรอยู่แห่งนี้เป็นการถาวร และทรงสถาปนาพระนครแห่งใหม่นี้ว่า "กรุงอยุธยาศรีรามเทพนคร" ซึ่งมีราชวงศ์อู่ทองเป็นปฐมวงศ์

สารบัญ

ตอนที่ 1 "ดินแดนอันอุดมบนลำน้ำสามสาย"
ตอนที่ 2 "เมืองท่าอโยธยา"
ตอนที่ 3 "พระราชโอรสอู่ทอง"
ตอนที่ 4 "ความสัมพันธ์ระหว่างสุพรรณภูมิกับอโยธยา"
ตอนที่ 5 "เมืองใหม่ริมน้ำเจ้าพระยา"
ตอนที่ 6 "กำเนิดอาณาจักรอโยธยาศรีรามเทพนครหรือกรุงเทพทวารวดีศรีอยุธยา"

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786161804459 (ปกอ่อน) 139 หน้า
ขนาด: 145 x 210 x 8 มม.
น้ำหนัก: 195 กรัม
เนื้อในพิมพ์: สี่สีในเล่ม
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์อมรินทร์คอมมิกส์, สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: 2009
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน