0
การ์ตูนประวัติศาสตร์ชาติไทย ยุคอยุธยา เล่ม 2 แผ่นดินพระเจ้าอู่ทอง : ผู้สถาปนากรุ่งศรีอยุธยา (ฉบับการ์ตูน)
ความเจริญรุ่งเรืิอง ความเป็นศูนย์กลางทางด้านการค้า ศูนย์กลางแห่งความมั่นคงของกรุงศรีอยุธยา หรือที่เรียกชื่อกันในครั้งนั้นว่าอโยธยา ก่อเกิดขึ้นมาจากพระปรีชาสามารถของพระเจ้าอู่ทองอย่างแท้จริง
ผู้เขียน สละ นาคบำรุง
หนังสือ151.05 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    พบกับการ์ตูนความรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทยแสนสนุก ที่จะมาบอกเล่าเรื่องราวหลังจากที่พระเจ้าอู่ทองได้ทรงสถาปนาอาณาจักรอโยธยาในปี พ.ศ. 1893 ความเจริญก็ไหลหลั่งมาสู่อาณาจักรแห่งนี้อย่างต่อเนื่อง แต่จะอย่างไร อโยธยาก็ยังมิได้เป็นปึกแผ่นมั่นคง เนื่องด้วยอาณาจักรที่รายรอบยังมิให้การยอมรับ อโยธยาจึงต้องแสดงแสนยานุภาพให้เป็นที่ประจักษ์ ด้วยการยกทัพตีเมืองสองแคว ซึ่งเป็นเมืองหน้าด่านเข้าสู่หัวเมืองเหนือของอาณาจักรสุโขทัย การศึกในครั้งนี้ทำให้อโยธยาสามารถรวมสุโขทัยเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของราชอาณาจักร และทำให้ชนชาติไทยหลอมรวมเป็นปึกแผ่น นอกจากนี้พระองค์ยังทรงตรากฎหมายขึ้นใช้เพื่อเป็นหลักในการปกครอง โปรดให้มีพระราชพิธีถือน้ำพิพัฒน์สัตยา เพื่อเป็นหลักในการสร้างความสามัคคี ส่งผลให้กรุงศรีอยุธยาเจริญรุ่งเรืองที่สุดในยุคนั้น

สารบัญ

ตอนที่ 7 "ขยายอิทธิพลขึ้นเหนือ"
ตอนที่ 8 "พระญาติสายเมืองสุพรรณภูมิ"
ตอนที่ 9 "สองแคว ศูนย์อำนาจแห่งใหม่"
ตอนที่ 10 "พญาลิไทขอสองแควคืน"
ตอนที่ 11 "เมื่อสิ้นพระเจ้าอู่ทอง"
ตอนที่ 12 "พระราชโอรสราเมศวร"

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786161804442 (ปกอ่อน) 145 หน้า
ขนาด: 145 x 210 x 8 มม.
น้ำหนัก: 200 กรัม
เนื้อในพิมพ์: สี่สีในเล่ม
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์อมรินทร์คอมมิกส์, สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: 2009
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน