0
กาลานุกรมวิทยาศาสตร์ และ เทคโนโลยี เล่ม 5 (ปกแข็ง)
การปฏิวัติวิทยาศาสตร์ ค.ศ. 1775-1839
หนังสือ285.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือ "กาลานุกรมวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี" คือชุดหนังสือจำนวน 10 เล่ม ที่บอกเล่าเรื่องราวล้ำสมัยสำคัญๆ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่เกิดขึ้นตามลำดับเวลา ตลอดจนเหตุการณ์สำคัญด้านคณิตศาสตร์ ดาราศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา แพทยศาสตร์ วิศวกรรม การสำรวจอวกาศ และเทคโนโลยี นับแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์จนถึงปัจจุบัน ซึ่งเนื้อหาในเล่มนี้ได้กล่าวถึงช่วงลำดับเวลา : ค.ศ. 1775-1783 จนถึงช่วงลำดับเวลา : ค.ศ. 1836-1839 โดยเน้นถึงเรื่องราวภูมิหลังของการค้นพบ "กล้องถ่ายภาพ" ในส่วนท้ายเล่มให้ข้อมูลชีวประวัติโดยละเอียดของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลโดดเด่นที่ได้มีการกล่าวถึงในลำดับเวลาหรือเนื้อหาพิเศษ ซึ่งเชื่อมโยงถึงความสำเร็จของพวกเขาเหล่านั้นในเรื่องเดียว เมื่ออ่านประกอบกันจะทำให้ผู้อ่านเห็นภาพและเกิดความเข้าใจในสถานการณ์ที่นำไปสู่เหตุการณ์ที่เกิดนวัตกรรมใหม่ๆ ขึ้น

สารบัญ

- ลำดับเวลา : ค.ศ. 1775-1783
- ลำดับเวลา : ค.ศ. 1784-1791
- ลำดับเวลา : ค.ศ. 1792-1799
- ลำดับเวลา : ค.ศ. 1800-1806
- ลำดับเวลา : ค.ศ. 1807-1813
- ลำดับเวลา : ค.ศ. 1814-1819
- ลำดับเวลา : ค.ศ. 1820-1825
- ลำดับเวลา : ค.ศ. 1826-1830
- ลำดับเวลา : ค.ศ. 1830-1835
- ลำดับเวลา : ค.ศ. 1836-1839

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786162731433 (ปกแข็ง) 56 หน้า
ขนาด: 218 x 305 x 8 มม.
น้ำหนัก: 470 กรัม
เนื้อในพิมพ์: คละสี
ชนิดกระดาษ: กระดาษอาร์ต
สำนักพิมพ์สุวีริยาสาส์น, บจก.
เดือนปีที่พิมพ์: 10/2015
ชื่อเรื่องต้นฉบับTimelines of Science and Technology
สำนักพิมพ์ต้นฉบับ : Brown Bear Books Ltd.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน