0
กำลังใจ
ชีวิตคือการต่อสู้ที่เต็มไปด้วยอุปสรรคขวากหนาม "กำลังใจ" คือพลังที่จะแปรเปลี่ยนสู่ชัยชนะได้!
หนังสือ266.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือ "กำลังใจ" ผลงานของ "พลตรี หลวงวิจิตรวาทการ" เล่มนี้ มีเนื้อหาที่แบ่งเป็นสองภาค โดยภาคแรกกล่าวถึง คุณค่า ความหมายแห่งพลังของ "กำลังใจ" ที่จะหนุนช่วยกำลังกาย กำลังความคิด นำนาวาซึ่งชีวิตของมนุษย์ สู่ความมุ่งมั่น ความสำเร็จในชีวิตและการทำงานได้   และในส่วนภาคที่ 2 เป็นแบบฝึกหัดภาคปฏิบัติให้ผู้อ่านได้สำรวจตัวเอง วิธีที่ใช้สำรวจตัวเองนั้นก็คือการตอบข้อคำถาม แล้วอ่านบทความอธิบาย ซึ่งมีข้อคำถามถึง 343 ข้อ และมีบทความถึง 262 บท ซึ่งหนังสือเล่มนี้ จะช่วยในการปลูกสร้างกำลังใจให้กับผู้ที่หมดกำลังใจ และช่วยพัฒนากำลังใจที่อ่อนล้าของคุณให้กลับมาเข้มแข็งมากยิ่งขึ้น

สารบัญ

ภาค 1 ภาควิชาการ
- ข้อความเบื้องต้น
- บทที่ 1 ลักษณะของกำลังใจ
- บทที่ 2 ความราบเรียบของดวงจิต
- บทที่ 3 ความกลัว
- บทที่ 4 ความวิตก
- บทที่ 5 การเป็นตัวของตัวเอง
ฯลฯ

ภาค 2 ภาคปฏิบัติ
- การสำรวจตัวเอง
- ข้อถาม-ตอบ ในการสำรวจตัวเอง

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786162200809 (ปกอ่อน) 368 หน้า
ขนาด: 145 x 211 x 18 มม.
น้ำหนัก: 385 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษถนอมสายตา
สำนักพิมพ์สร้างสรรค์บุ๊คส์, บจก.
เดือนปีที่พิมพ์: 2017
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน