0
กิจกรรมบูรณาการงานประดิษฐ์ สู่ความคิดสร้างสรรค์
เป็นหนังสือที่ผู้เขียนได้บูรณาการสร้างสรรค์ และรวบรวมกิจกรรมการเรียนการสอน การงานอาชีพประถมศึกษาที่บูรณาการองค์ความรู้กับกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ และส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ ฯลฯ
หนังสือ199.50 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือ "กิจกรรมบูรณาการงานประดิษฐ์ สู่ความคิดสร้างสรรค์" เล่มนี้ เป็นหนังสือที่ผู้เขียนได้บูรณาการสร้างสรรค์ และรวบรวมกิจกรรมการเรียนการสอน การงานอาชีพประถมศึกษาที่บูรณาการองค์ความรู้กับกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ และส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ ใช้เป็นกิจกรรมสำหรับครูการงานอาชีพ ครูกลุ่มสาระอื่น ๆ นิสิตนักศึกษา และผู้สนใจ สาระสำคัญของหนังสือเล่มนี้ ประกอบด้วย การจัดกิจกรรมบูรณาการด้วยงานประดิษฐ์ ความคิดสร้างสรรค์สำคัญไฉน งานประดิษฐ์สู่ความคิดสร้างสรรค์ ผู้เขียนได้นำเสนอเนื้อหาภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติควบคู่กัน ระบุขั้นตอนการปฏิบัติที่ชัดเจน เหมาะแก่การเรียนรู้และการปฏิบัติบูรณาการสร้างสรรค์ผลงานอย่างมีคุณค่า ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้บูรณาการงานประดิษฐ์สู่ความคิดสร้างสรรค์

สารบัญ

บทที่ 1 การจัดกิจกรรมบูรณาการด้วยงานประดิษฐ์
- 1.1 การบูรณาการ
- 1.2 งานประดิษฐ์

บทที่ 2 ความคิดสร้างสรรค์
- 2.1 ความหมายและที่มาของความคิดสร้างสรรค์
- 2.2 ประเภทของความคิดสร้างสรรค์
- 2.3 ความสำคัญของความคิดสร้างสรรค์
ฯลฯ

บทที่ 3 งานประดิษฐ์นำสู่ความคิดสร้างสรรค์
- 3.1 งานประดิษฐ์นำสู่ความคิดสร้างสรรค์อย่างไร
- 3.2 ตัวอย่างการประยุกต์งานประดิษฐ์แนวคิด สู่ชั้นเรียนจริงและข้อเสนอแนะ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9789740337096 (ปกอ่อน) 192 หน้า
ขนาด: 146 x 210 x 9 มม.
น้ำหนัก: 225 กรัม
เนื้อในพิมพ์: คละสี
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, สนพ.แห่ง
เดือนปีที่พิมพ์: 2018
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน