0
กิจกรรมประกอบการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ ในระดับประถมศึกษา
หนังสือเล่มนี้เป็นเนื้อเรื่องเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ในระดับประถมศึกษา รวบรวมกิจกรรมที่น่าสนใจ พร้อมด้วยเทคนิคที่เหมาะสมในการถ่ายทอดความรู้ให้กับเด็ก ๆ
หนังสือ199.50 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือเล่มนี้เป็นเนื้อเรื่องเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ในระดับประถมศึกษา รวบรวมกิจกรรมที่น่าสนใจ พร้อมด้วยเทคนิคที่เหมาะสมในการถ่ายทอดความรู้ให้กับเด็ก ๆ ความรู้ที่สามารถเพิ่มประสบการณ์ที่เป็นรูปธรรม มีส่วนช่วยในการจัดการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์น่าสนใจมากขึ้น เมื่อนักเรียนร่วมกิจกรรม คิดวิเคราะห์จากการทำกิจกรรมที่น่าสนุก สิ่งเหล่านั้นทำให้ส่งเสริมความคิด กระตุ้นการเรียนรู้ และหากเชื่อมเข้ากับกิจกรรมในชีวิตประจำวันได้ จะสามารถทำให้นักเรียนทราบว่า...คณิตศาสตร์เป็นเรื่องใกล้ตัว และเราเรียนคณิตศาสตร์ไปเพื่ออะไร ส่งผลต่อพัฒนาการทางการเรียนรู้ที่สูงขึ้น

สารบัญ

บทที่ 1 คณิตศาสตร์กับการเรียนการสอน
บทที่ 2 กิจกรรมคณิตศาสตร์ : จำนวนและพีชคณิต
- กิจกรรมที่ 1 จำนวนคู่ จำนวนคี่
- กิจกรรมที่ 2 สมการ
- กิจกรรมที่ 3 ตัวประกอบของจำนวนนับ
ฯลฯ

บทที่ 3 กิจกรรมคณิตศาสตร์ : การวัดและเรขาคณิต
- กิจกรรมที่ 1 การวัดความยาว
- กิจกรรมที่ 2 มุม
- กิจกรรมที่ 3 เส้นขนาน
ฯลฯ

บทที่ 4 กิจกรรมคณิตศาสตร์ : สถิติและความน่าจะเป็น
- กิจกรรมที่ 1 สถิติ
- กิจกรรมที่ 2 ความน่าจะเป็น

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9789740338437 (ปกอ่อน) 100 หน้า
ขนาด: 190 x 260 x 5 มม.
น้ำหนัก: 230 กรัม
เนื้อในพิมพ์: คละสี
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, สนพ.แห่ง
เดือนปีที่พิมพ์: --/2019
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน