0
กิจกรรมเสริมทักษะพื้นฐาน เก่ง 5 วิชาหลัก อนุบาล 3
แบบฝึกเสริมทักษะพื้นฐานก่ง 5 วิชาหลัก ที่จะช่วยเพิ่มพูนทักษะให้กับเด็ก ๆ ทั้งยังสามารถใช้เสริมจากการเรียนในห้องเรียนอีกทางหนึ่ง เพื่อช่วยสร้างความเข้าใจที่ดีขึ้น
หนังสือ232.75 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    แบบฝึกหัดเสริมทักษะพื้นฐานเก่ง 5 วิชาหลัก ได่แก่ ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเชาวน์ปัญญา ที่จะช่วยเพิ่มพูนทักษะให้แก่เด็กๆ ทั้งยังสามารถใช้เสริมจาการเรียนในห้องเรียนอีกทางหนึ่ง เพื่อช่วยสร้างความเข้าใจที่ดีขึ้น มีความเชี่ยวชาญในแต่ละวิชามากขึ้น และยังสามารถนำไปต่อยอดการเรียนในระดับที่สูงขึ้น

สารบัญ

- เก่งภาษาอังกฤษ
- เก่งภาษาไทย
- เก่งคณิตศาสตร์
- เก่งวิทยาศาสตร์
- เก่งเชาวน์ปัญญา
- เฉลยกิจกรรม

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 8858757414234 (ปกอ่อน) 80 หน้า
ขนาด: 212 x 294 x 6 มม.
น้ำหนัก: 290 กรัม
เนื้อในพิมพ์: สี่สีในเล่ม
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์โนว์เลดจ์ สเตชัน, สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: 2020
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน