0
กิจกรรมเสริมทักษะ ภาษาไทย ป.2 +เฉลย
สอดคล้องตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ คิด อ่าน เขียน ทบทวน เพิ่มพูนความรู้ ด้วยแบบฝึกหัดหลากหลายทั้งอัตนัย-ปรนัย เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ง่าย ๆ ด้วยตนเอง
หนังสือ109.25 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือ "กิจกรรมเสริมทักษะ ภาษาไทย ป.2" เล่มนี้ ได้จัดทำขึ้นสำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 เพื่อใช้เป็นแบบฝึกหัดเสริมเพิ่มเติมจากการเรียนเนื้อหาในหนังสือเรียน นักเรียนสามารถฝึกทำแบบฝึกหัดในหนังสือเล่มนี้เพื่อฝึกทักษะในการทำข้อสอบ โดยกิจกรรมจะมีแบบอัตนัยและปรนัยหลากหลาย เป็นการเรียนรู้มรามาคู่กับความสนุก ไม่น่าเบื่อ เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ง่าย ๆ ด้วยตนเอง เหมาะสำหรับใช้ทบทวนบทเรียนและประเมินผลด้วยตนเอง

สารบัญ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 พยัญชนะไทย
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 สระ
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 สระ เอียะ เอีย
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 สระ เอือะ เอือ
หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 สระ อือ
หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 สระ อะ
หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 สระ โอะ
หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 สระ เอะ แอะ
หน่วยการเรียนรู้ที่ 9 สระ อัว
หน่วยการเรียนรู้ที่ 10 สระ ออ
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 8858700710796 (ปกอ่อน) 168 หน้า
ขนาด: 190 x 260 x 7 มม.
น้ำหนัก: 280 กรัม
เนื้อในพิมพ์: 2 สี
ชนิดกระดาษ: กระดาษปรู๊ฟ
สำนักพิมพ์แม็คเอ็ดดูเคชั่น, บจก.
เดือนปีที่พิมพ์: 2019
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน