0
กิจกรรมเสริมทักษะ ภาษาไทย ป.6 +เฉลย
สอดคล้องตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ คิด อ่าน เขียน ทบทวน เพิ่มพูนความรู้ ด้วยแบบฝึกหัดหลากหลายทั้งอัตนัย-ปรนัย เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ง่าย ๆ ด้วยตนเอง
หนังสือ109.25 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือ "กิจกรรมเสริมทักษะ ภาษาไทย ป.6" เล่มนี้ ได้จัดทำขึ้นสำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เพื่อใช้เป็นแบบฝึกหัดเสริมเพิ่มเติมจากการเรียนเนื้อหาในหนังสือเรียน นักเรียนสามารถฝึกทำแบบฝึกหัดในหนังสือเล่มนี้เพื่อฝึกทักษะในการทำข้อสอบ โดยกิจกรรมจะมีแบบอัตนัยและปรนัยหลากหลาย เป็นการเรียนรู้ที่มาคู่กับความสนุก ไม่น่าเบื่อ เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ง่าย ๆ ด้วยตนเอง เหมาะสำหรับใช้ทบทวนบทเรียนและประเมินผลด้วยตนเอง

สารบัญ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 อักษร 3 หมู่ คำเป็น คำตาย การผันวรรณยุกต์
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 พยางค์และคำ
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 ความหมายของคำ ประโยค และข้อความที่เป็นโวหาร
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 คำนาม คำสรรพนาม และคำกริยา
หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 คำวิเศษณ์ คำบุพบท คำสันธาน และคำอุทาน
หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 คำที่มาจากภาษาต่างประเทศ
หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 ภาษาพูด ภาษาเขียน และคำราชาศัพท์
หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 ประโยคและส่วนประกอบของประโยค
หน่วยการเรียนรู้ที่ 9 ประโยคเพื่อการสื่อสาร
หน่วยการเรียนรู้ที่ 10 บทประพันธ์
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 8858700710833 (ปกอ่อน) 208 หน้า
ขนาด: 190 x 260 x 9 มม.
น้ำหนัก: 325 กรัม
เนื้อในพิมพ์: 2 สี
ชนิดกระดาษ: กระดาษปรู๊ฟ
สำนักพิมพ์แม็คเอ็ดดูเคชั่น, บจก.
เดือนปีที่พิมพ์: 2019
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน