0
กิจกรรมเสริมทักษะ วิทยาศาสตร์ ป.3 +เฉลย
เพลินไปกับแบบฝึกหัดหลากหลายรูปแบบ สอดคล้องตามสาระการเรียนรู้ หลักสูตรแกนกลาง 2551 มีแบบทดสอบพร้อมเฉลยละเอียด สำหรับทบทวนบทเรียนและประเมินผลด้วยตัวเอง
หนังสือ80.75 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

   หนังสือคู่มือ "กิจกรรมเสริมทักษะ วิทยาศาสตร์ ป.3" เล่มนี้ ได้จัดทำขึ้นสำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เพื่อใช้เป็นแบบฝึกหัดเสริมเพิ่มเติมจากการเรียนเนื้อหาในหนังสือเรียน นักเรียนสามารถฝึกทำแบบฝึกหัดในหนังสือเล่มนี้เพื่อฝึกทักษะในการทำข้อสอบ เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการสอบเก็บคะเเนน สอบกลางภาค เเละสอบปลายภาค เหมาะสำหรับใช้ทบทวนบทเรียนและประเมินผลด้วยตนเอง

สารบัญ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ชีวิตสัมพันธ์
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 น้ำและอากาศ
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 ทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่น
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 วัสดุรอบตัว
หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 แรงและการเคลื่อนที่
หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 ไฟฟ้าในบ้าน
หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 ท้องฟ้า

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 8858700705457 (ปกอ่อน) 128 หน้า
ขนาด: 191 x 260 x 6 มม.
น้ำหนัก: 285 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์แม็คเอ็ดดูเคชั่น, บจก.
เดือนปีที่พิมพ์: 2014
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน