0
กิจกรรมเสริมเพิ่มความเก่งตามหลักสูตรรายวิชาสังคมศึกษา ป.1
สรุปเนื้อหาสั้น กระชับ เข้าใจง่าย พร้อมแบบฝึกเสริมทักษะ ด้านต่าง ๆ อย่างครบถ้วน เพื่อให้ผู้เรียนบูรณาการองค์ความรู้ร่วมกับรายวิชาอื่น ๆ ได้ ตรงตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
หนังสือ94.05 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    "กิจกรรมเสริมเพิ่มความเก่ง ตามหลักสูตรรายวิชาสังคมศึกษา ป.1" เล่มนี้ ได้สรุปเนื้อหาพร้อมแบบฝึกเสริมทักษะสังคมศึกษา ตรงตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง 2560) จัดทำขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับจุดประสงค์สำคัญของหลักสูตรใหม่ ที่กระทรวงศึกษาได้ปรับปรุงโดยมีความพิเศษ อาทิ เนื้อหาไม่ซ้ำซ้อนกับที่เคยเรียนมา เหมาะสมกับความสามารถในการเรียนรู้ของเด็กในระดับชั้นนั้น ๆ ปรับให้เข้ากับยุคสมัยปัจจุบัน ซึ่งเนื้อหาเก่าอาจมีบางส่วนที่ล้าสมัย และอื่น ๆ อีกมากมาย นับเป็นคู่มือที่จะช่วยให้เด็ก ๆ สามารถพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ได้อย่างเต็มที่ และที่สำคัญคือทำให้เด็กรู้สึกกระตือรือร้นค้นคว้าเพิ่มเติม มีความสุขกับการเรียนมากยิ่งขึ้น

สารบัญ

พุทธศาสนาประถม 1
- บทที่ 1 บ้านของเสรี
- บทที่ 2 ชุมชนของเสรี
- บทที่ 3 วัดในชุมชน
- บทที่ 4 โรงเรียนของเสรี

ประวัติศาสตร์ ประถม 1
- หน่วยที่ 1 ตนเองและครอบครัว
- หน่วยที่ 2 วัน เวลา
- หน่วยที่ 3 ความเปลี่ยนแปลง
ฯลฯ

หน้าที่พลเมือง ประถม 1
- หน่วยที่ 1 ครอบครัวของเรา
- หน่วยที่ 2 โรงเรียนของฉัน
- หน่วยที่ 3 ฉลาดออม ฉลาดใช้
ฯลฯ

บทวิชาภูมิศาสตร์
- บทสิ่งต่าง ๆ รอบตัว
- บทตำแหน่งและที่ตั้ง
- บทอิทธิพลของการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมรอบตัวเรา

เฉลยแบบฝึกหัด

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 8859735400461 (ปกอ่อน) 144 หน้า
ขนาด: 185 x 260 x 8 มม.
น้ำหนัก: 315 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ต้นกล้า, สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: 2019
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน