0
กิจกรรมเสริมเพิ่มความเก่ง ตามหลักสูตรรายวิชาคณิตศาสตร์ ป.2
สรุปเนื้อหาสั้น กระชับ เข้าใจง่าย พร้อมแบบฝึกหัดเสริมทักษะด้านต่าง ๆ อย่างครบถ้วน เพื่อให้ผู้เรียนบูรณาการองค์ความรู้ร่วมกับรายวิชาอื่น ๆ ได้ ตรงตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
หนังสือ94.05 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    "กิจกรรมเสริมเพิ่มความเก่ง ตามหลักสูตรรายวิชาคณิตศาสตร์ ป.2" เล่มนี้ ได้สรุปเนื้อหาพร้อมแบบฝึกเสริมทักษะวิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ตรงตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง 2560) สรุปเนื้อหาอย่างสั้น กระชับ เข้าใจง่ายพร้อมแบบฝึกเสริมทักษะด้านต่าง ๆ อย่างครบถ้วน เพื่อให้ผู้เรียนบูรณาการองค์ความรู้ร่วมกับรายวิชาอื่น ๆ ได้เป็นอย่าง

สารบัญ

กิจกรรมที่ 1 ฝึกนับจำนวนนับไม่เกิน 1,000
กิจกรรมที่ 2 แยกจำนวนคู่และจำนวนคี่ได้
กิจกรรมที่ 3 การแสดงการกระจาย จำนวนนับไม่เกิน 1,000
กิจกรรมที่ 4 เขียนค่าของเลขโดดในหลักร้อย หลักสิบ และหลักหน่ว
กิจกรรมที่ 5 เปรียบเทียบจำนวนสองจำนวน ทั้งจำนวนหลักเท่ากัน และจำนวนหลักที่ไม่เท่ากัน
กิจกรรมที่ 6 การนับเพิ่มทีละ 5, การนับเพิ่มทีละ 10 / การนับลดทีละ 2, การนับลดทีละ 10 / การนับเพิ่มทีละ 100 / นับลดทีละ 100
กิจกรรมที่ 7 การบวกจำนวนหนึ่งหลักกับสองหลักโดยมีการทด และการบวกจำนวนสองหลักกับสองหลักโดยมีการทด
กิจกรรมที่ 8 การบวกจำนวนสามจำนวนที่มีการทด
กิจกรรมที่ 9 การลบโดยไม่มีการทด ทั้งจำนวนสองหลักกับหนึ่งหลัก และจำนวนสองหลักกับสองหลัก
กิจกรรมที่ 10 การลบโดยมีการทด ทั้งจำนวนสองหลักกับหนึ่งหลัก และจำนวนสองหลักกับสองหลัก
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 8859735404810 (ปกอ่อน) 144 หน้า
ขนาด: 186 x 260 x 8 มม.
น้ำหนัก: 305 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ต้นกล้า, สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: 2019
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน