0
กิจกรรมเสริมเพิ่มความเก่ง ตามหลักสูตรรายวิชาคณิตศาสตร์ ป.4
สรุปเนื้อหาสั้น กระชับ เข้าใจง่าย พร้อมแบบฝึกเสริมเพิ่มทักษะด้านต่าง ๆ อย่างครบถ้วน เพื่อให้ผู้เรียนบูรณาการองค์ความรู้ร่วมกับรายวิชาอื่น ๆ ได้
หนังสือ128.25 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    "กิจกรรมเสริมเพิ่มความเก่ง ตามหลักสูตรรายวิชาคณิตศาสตร์ ป.4" เล่มนี้ ได้สรุปเนื้อหาพร้อมแบบฝึกเสริมทักษะวิทยาศาสตร์ ตรงตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง 2560) จัดทำขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับจุดประสงค์สำคัญของหลักสูตรใหม่ ที่กระทรวงศึกษาได้ปรับปรุงโดยมีความพิเศษ อาทิ เนื้อหาไม่ซ้ำซ้อนกับที่เคยเรียนมา เหมาะสมกับความสามารถในการเรียนรู้ของเด็กในระดับชั้นนั้น ๆ ปรับให้เข้ากับยุคสมัยปัจจุบัน ซึ่งเนื้อหาเก่าอาจมีบางส่วนที่ล้าสมัย และอื่น ๆ อีกมากมาย นับเป็นคู่มือที่จะช่วยให้เด็ก ๆ สามารถพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ได้อย่างเต็มที่ และที่สำคัญคือทำให้เด็กรู้สึกกระตือรือร้นค้นคว้าเพิ่มเติม มีความสุขกับการเรียนมากยิ่งขึ้น

สารบัญ

กิจกรรมที่ 1 จำนวนนับซึ่งมากกว่า 100,000
กิจกรรมที่ 2 การเปรียบเทียบจำนวนสองจำนวน
กิจกรรมที่ 3 แบบรูปจำนวน
กิจกรรมที่ 4 การบวกจำนวนหลายหลักสองจำนวน
กิจกรรมที่ 5 การบวกจำนวนหลายหลักสามจำนวน
กิจกรรมที่ 6 การลบจำนวนหลักสองจำนวน
กิจกรรมที่ 7 โจทย์ปัญหาการบวกและลบ
กิจกรรมที่ 8 เส้นและมุม
กิจกรรมที่ 9 รูปสี่หลี่ยมชนิดต่าง ๆ
กิจกรรมที่ 10 เส้นชนิดต่าง ๆ
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 8858757411363 (ปกอ่อน) 136 หน้า
ขนาด: 186 x 260 x 8 มม.
น้ำหนัก: 295 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ต้นกล้า, สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: 2019
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน