0
กิจกรรมเสริมเพิ่มความเก่ง ตามหลักสูตรรายวิชาคณิตศาสตร์ ป.4
สรุปเนื้อหาสั้น กระชับ เข้าใจง่าย พร้อมแบบฝึกหัดเสริมทักษะ ด้านต่าง ๆ อย่างครบถ้วน เพื่อให้ผู้เรียนบูรณาการองค์ความรู้ร่วมกับรายวิชาอื่น ๆ ได้ ตรงตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
หนังสือ94.05 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    "กิจกรรมเสริมเพิ่มความเก่ง ตามหลักสูตรรายวิชาคณิตศาสตร์ ป.4" เล่มนี้ ได้สรุปเนื้อหาสั้น กระชับ เข้าใจง่าย พร้อมแบบฝึกหัดเสริมทักษะ ด้านต่าง ๆ อย่างครบถ้วน เพื่อให้ผู้เรียนบูรณาการองค์ความรู้ร่วมกับรายวิชาอื่น ๆ ได้ ตรงตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) นับเป็นคู่มือที่จะช่วยให้เด็ก ๆ สามารถพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ได้อย่างเต็มที่ และที่สำคัญคือทำให้เด็กรู้สึกกระตือรือร้นค้นคว้าเพิ่มเติม มีความสุขกับการเรียนมากยิ่งขึ้น

สารบัญ

กิจกรรมที่ 1 จำนวนนับซึ่งมากกว่า 100,000
กิจกรรมที่ 2 การเปรียบเทียบจำนวนสองจำนวน
กิจกรรมที่ 3 แบบรูปจำนวน
กิจกรรมที่ 4 การบวกจำนวนหลายหลักสองจำนวน
กิจกรรมที่ 5 การบวกจำนวนหลายหลักสามจำนวน
กิจกรรมที่ 6 การลบจำนวนหลักสองจำนวน
กิจกรรมที่ 7 โจทย์ปัญหาการบวกและลบ
กิจกรรมที่ 8 เส้นและมุม
กิจกรรมที่ 9 รูปสี่หลี่ยมชนิดต่าง ๆ
กิจกรรมที่ 10 เส้นชนิดต่าง ๆ
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 8859735409440 (ปกอ่อน) 136 หน้า
ขนาด: 185 x 260 x 8 มม.
น้ำหนัก: 300 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ต้นกล้า, สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: 2019
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน